Pokyny k obnovení osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků ve škole

Vláda usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla , že od 11. 5. 2020 je umožněn vstup žáků závěrečných ročníků do škol.

V termínu od 11. 5. do 15. 5. 2020 jsou pro žáky závěrečných ročníků připravené konzultace k praktickým zkouškám. Rozpisy byly udělány a žáci s nimi byli seznámeni třídními učiteli nebo učiteli praktického vyučování a odborného výcviku. 

 

Před prvním vstupem do školy musí žáci vyplnit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  a být seznámeni se "Zásadami ochrany zdraví a pohybu žáků ve škole v době od 11. 5. 2020"

(Prostudujte si přiložené soubory ještě před příchodem do školy).

Čestná prohlášení budou k dispozici ve vstupních prostorách školy. Žáci vyplněná prohlášení předají vyučujícím na své první konzultační hodině.

Dostavte se do školy podle harmonogramů s dostatečným časovým předstihem tak, aby bylo možné dodržet všechna opatření pro zajištění ochrany zdraví.

Připomínáme - žáci musí mít s sebou dvě roušky a sáček, do kerého si mohou roušky odkládat. 

Pokud potřebují žáci v prvním týdnu individuální konzultace z jiných předmětů, domluví se s příslušným vyučujícím.

Organizace dalších konzultačních týdnů bude aktualizována na základě požadavků žáků a jednotlivých vyučujících.

Dokumenty

Rozdělení žáků na konzultace APOST 4.FRozdělení žáků na konzultace APOST 4.F 10 kB
Rozdělení žáků na konzultace k praktické zkoušce 4.ERozdělení žáků na konzultace k praktické zkoušce 4.E 22 kB
Rozdělení žáků na konzultace v laboratořích - 4.A1 a 4.A2Rozdělení žáků na konzultace v laboratořích - 4.A1 a 4.A2 17 kB
Zásady ochrany zdraví a pohybu žáků ve škole v době od 11. 5. 2020Zásady ochrany zdraví a pohybu žáků ve škole v době od 11. 5. 2020 31 kB
Čestné prohlášeníČestné prohlášení 248 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitelka: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337