vedení školy

 
Mgr. Michal Coufal
ředitel školy
585 556 112, 778 440 956 coufal@sslch.cz
RNDr. Lenka Szturcová
zástupkyně ředitele a statutární zástupkyně školy
585 556 123, 604 716 950 szturcova@sslch.cz
Ing. Lenka Krylová
vedoucí učitelka praktického vyučování
585 556 165, 605 266 608 krylova@sslch.cz
Ing. Daniela Hradilová
vedení chemických oborů
585 556 116 hradilova@sslch.cz
Bc. Lenka Raušerová
vedoucí mimoškolního vyučování
585 556 137, 773 794 465 rauserova@sslch.cz
Bc. Zdenka Adámková
ekonomka školy
585 556 117, 724 377 571 adamkova@sslch.cz
harness the power of sunlight and convert it into electricity. These panels consist of multiple interconnected solar cells, typically made of silicon, which generate a direct current (DC) when exposed to sunlight. The photovoltaic process involves the absorption of photons from sunlight by the semiconductor material, freeing electrons and creating an electric current. This clean and renewable energy source is increasingly utilized to provide electricity for homes, businesses, and various applications. Solar panels offer a sustainable solution, reducing dependence on non-renewable resources and mitigating environmental impact, making them a key player in the global transition to cleaner energy.

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337