Požadavky k MZ

Požadavky ke společné části maturitní zkoušky naleznete v KATALOZÍCH POŽADAVKŮ na stránkách maturita.cermat.cz nebo u vyučujících jednotlivých předmětů.

Seznam literárních děl - DŮLEŽITÉ

  • SEZNAM literárních děl (četby) zpracujte do přiložených vzorů.
  • Doplněný seznam vytiskněte, podepište a předejte své vyučující ČJL.
    Počet řádků v jednotlivých částech seznamu si přidejte nebo odeberte dle potřeby. Nezapomeňte jednotlivým dílům přiřadit pořadové číslo.
  • Eletronickou podobu seznamu odešlete na e-mail: seznamcetby@sslch.cz .
    Jméno souboru vytvořte ve tvaru "PrijmeniJmeno" (např. NovakovaAlena), předmět zprávy: Jméno příjmení třída (např. Alena Nováková 4F)

    Termín odevzdání seznamů literárních děl je nejpozději do 31.3.2024 elektronicky.

Okruhy požadavků maturitní zkoušky, specifikace zkoušek a další informace:

 

Informace k možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovuji pro MZ 2023/2024 tyto podmínky nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem).

Nahrazení povinné profilové zkoušky se týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. V takovém případě lze jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší.

Podle rámcového vzdělávacího programu jednotlivých oborů směřuje vzdělávání k dosažení úrovně B2 v prvním cizím jazyce (tj. na naší škole jazyk anglický), a ve druhém cizím jazyce k úrovni B1. Nahradit zkoušku lze tedy certifikáty této úrovně či vyšší.

Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Pro jarní zkušební období  podá žák řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 31. března. Pro nahrazení zkoušky v rámci podzimního zkušebního období je stanoven termín 30. června. Součástí žádosti bude také příslušný certifikát (nebo jeho úředně ověřená kopie). 

Žádost naleznete v seznamu požadavků nebo zde.

Dokumenty

Český jazyk a literaturaČeský jazyk a literatura 151 kB
Formulář - seznam přečtených literárních dělFormulář - seznam přečtených literárních děl 15 kB
Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka (pdf)Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka (pdf) 152 kB
Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka (word)Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka (word) 154 kB
Odborné předměty PEDOdborné předměty PED 267 kB
Odborné předměty LFSOdborné předměty LFS 263 kB
Odborné předměty LFS SMOdborné předměty LFS SM 285 kB
Ekonomika pro LFS SMEkonomika pro LFS SM 188 kB
Ekonomika pro LFS a PEDEkonomika pro LFS a PED 213 kB
Kánon literatury 2023/2024Kánon literatury 2023/2024 634 kB
Pokyny pro vypracování maturitní práce 2023/2024Pokyny pro vypracování maturitní práce 2023/2024 2451 kB
ACH PRAKTICKÁ ZKOUŠKAACH PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 165 kB
ACH ODBORNÉ PŘEDMĚTY - MODERNÍ ANALYTICKÉ METODYACH ODBORNÉ PŘEDMĚTY - MODERNÍ ANALYTICKÉ METODY 148 kB
RUSKÝ JAZYKRUSKÝ JAZYK 207 kB
PRAKTICKÁ ZKOUŠKA pro PED, LFS  a LFS SMPRAKTICKÁ ZKOUŠKA pro PED, LFS a LFS SM 189 kB
MATEMATIKAMATEMATIKA 159 kB
ANGLICKÝ JAZYKANGLICKÝ JAZYK 189 kB
ACH ODBORNÉ PŘEDMĚTY - FARMACEUTICKÉ SUBSTANCEACH ODBORNÉ PŘEDMĚTY - FARMACEUTICKÉ SUBSTANCE 180 kB
ACH CHEMIEACH CHEMIE 214 kB
Základní informace k MZZákladní informace k MZ 383 kB
Návod na postup při ústní zkoušce z ČJLNávod na postup při ústní zkoušce z ČJL 173 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337