Požadavky k MZ

Požadavky ke společné části maturitní zkoušky naleznete v KATALOZÍCH POŽADAVKŮ na stránkách maturita.cermat.cz nebo u vyučujících jednotlivých předmětů.

Seznam literárních děl - DŮLEŽITÉ

  • SEZNAM literárních děl (četby) zpracujte do přiložených vzorů.
  • Doplněný seznam vytiskněte, podepište a předejte své vyučující ČJL.
    Počet řádků v jednotlivých částech seznamu si přidejte nebo odeberte dle potřeby. Nezapomeňte jednotlivým dílům přiřadit pořadové číslo.
  • Eletronickou podobu seznamu odešlete na e-mail: seznamcetby@sslch.cz .
    Jméno souboru vytvořte ve tvaru "PrijmeniJmeno" (např. NovakovaAlena), předmět zprávy: Jméno příjmení třída (např. Alena Nováková 4F)

    Termín odevzdání seznamů literárních děl je nejpozději do 30. 4. 2021 

Okruhy požadavků maturitní zkoušky, specifikace zkoušek a další informace:

Dokumenty

Informace ke změnám v délce zkoušek, termínech a konání MZ - únor 2021Informace ke změnám v délce zkoušek, termínech a konání MZ - únor 2021 405 kB
Maturitní okruhy a pravidla hodnocení z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURYMaturitní okruhy a pravidla hodnocení z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 621 kB
Maturitní okruhy a pravidla hodnocení z RUSKÉHO JAZYKAMaturitní okruhy a pravidla hodnocení z RUSKÉHO JAZYKA 505 kB
Maturitní okruhy a pravidla hodnocení z ANGLICKÉHO JAZYKAMaturitní okruhy a pravidla hodnocení z ANGLICKÉHO JAZYKA 492 kB
Maturitní okruhy z ODBORNÉHO ZAMĚŘENÍ pro ACHMaturitní okruhy z ODBORNÉHO ZAMĚŘENÍ pro ACH 698 kB
Maturitní okruhy CHEMIEMaturitní okruhy CHEMIE 601 kB
Maturitní okruhy PRAKTICKÉ ZKOUŠKY pro obor APLIKOVANÁ CHEMIEMaturitní okruhy PRAKTICKÉ ZKOUŠKY pro obor APLIKOVANÁ CHEMIE 409 kB
Seznam četby 2020/2021Seznam četby 2020/2021 784 kB
MATEMATIKAMATEMATIKA 515 kB
Chemickotechnologické procesy - volitelná zkouškaChemickotechnologické procesy - volitelná zkouška 496 kB
Chemické výpočty - volitelná zkouškaChemické výpočty - volitelná zkouška 491 kB
Základní informace k MZZákladní informace k MZ 383 kB
ODBORNÉ PŘEDMĚTY oboru PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVYODBORNÉ PŘEDMĚTY oboru PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 697 kB
ODBORNÉ PŘEDMĚTY oboru LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBYODBORNÉ PŘEDMĚTY oboru LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY 693 kB
Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2020/2021Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2020/2021 2486 kB
Formulář-seznam přečtených literárních dělFormulář-seznam přečtených literárních děl 48 kB
Návod na postup při ústní zkoušce z ČJLNávod na postup při ústní zkoušce z ČJL 173 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337