ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU

Povinná osoba Název organizace: Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Telefonní čísla: +420 585 556 111

Elektronická adresa: info@sslch.cz

Identifikátor datové schránky: 7y6gyke

IČ: 00845337

 

Příslušná osoba

Příslušnou osobou je stanovena Mgr. Petra Urbanová, tel: +420 585 155 100, email: sekretariat@2kconsulting.cz.

Ochrana oznamovatelů byla do našeho právního řádu implementována zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, jehož účinnost nastala 1. 8. 2023. Tento zákon implementuje do českého právního řádu oblast práva na ochranu oznamovatelů, která vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Whistleblowing (česky oznamování) je výraz pro oznamování trestných činů, neetického zacházení, porušování právních norem uvnitř organizace. Nejčastěji se oznamují skutky jako korupce, finanční machinace nebo obtěžování.

 

 

Další informace k postupu naleznete zde

Dokumenty

Výroční zpráva 2023Výroční zpráva 2023 506 kB
Způsob oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systémuZpůsob oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému 162 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337