zaměření na sportovní management

 Zaměření - SPORTOVNÍ MANAGEMENT     

 

(odkaz na klasické zaměření - bankovnictví, finančnictví, poštovnictví - ZDE)

 

Cílem zaměření oboru je nabízet mladým sportovcům příležitost skloubit středoškolské studium s aktivní sportovní činností. Amatérské i profesionální sportovce připravíme na další uplatnění v ekonomické a finanční sféře se specializací na oblast sportovních a sportovně rekreačních služeb. 

Dovednosti absolventa:

 • Absolvent bude připraven samostatně podnikat a díky dobrému jazykovému vybavení bude mít možnost pracovat i studovat v zahraničí.
 • Aktivně bude používat informační technologie pro písemnou elektronickou komunikaci, tvorbu propagačních sdělení, přípravu prezentací apod.
 • Bude se orientovat v účetnictví a marketingu, ovládat základní prodejní dovednosti.
 • Bude aplikovat znalosti z oblasti manažerské komunikace a motivace do práce s jednotlivci i týmy.
 • Bude umět myslet kriticky, dokáže zkoumat věrohodnost informací, tvořit si vlastní úsudek a bude schopen o něm diskutovat s jinými lidmi.
 • Bude mít možnost pokračovat v navazujícím bakalářském i magisterském studiu.

 Absolventa připravujeme pro praxi. V rámci výuky absolvuje jak praxi na reálných pracovištích, tak i práci ve fiktivní firmě. Své dovednosti a znalosti si ověří v rámci souvislé praxe v konkrétních firmách, sportovních klubech, atd.

Uplatnění absolventa

 • Vedoucí sportovních družstev i jednotlivců.
 • Manažer pro řízení velkých sportovních akcí.
 • Specialista sportu volného času.
 • Specialista sportovních programů organizovaných pro zdravotně postižené.
 • Pracovník reklamních a marketingových agentur pro tělesnou výchovu a sport.
 • Možnost samostatně podnikat na živnostenský list.
 • Snazší uplatnění v oblasti sportu a tělovýchovy.
 • Uplatnění v ekonomické sféře.
 • Připravenost pro další studium a celoživotní vzdělávání.

UPOZORNĚNÍ  - absolvent zaměření sportovní management není kvalifikovaný pro práci trenéra

Studijní zaměření splňuje všechny požadavky oboru 37-42-M/01 Logistické a finanční služby. Jedná se tedy o standardní středoškolský obor zakončený maturitní zkouškou. Zaměření na sportovní management v rámci oboru zdůrazňuje specifika oblasti vedení a práce ve sportovních klubech a podobných organizacích.

Nejedná se o přípravu na trenérskou činnost.

 

*  Druhý cizí jazyk - žák pokračuje ve výuce jazyka, který měl na základní škole - kromě španělštiny, kdy si žák volí náhradní 2. cizí jazyk.

 ** Praxe je ve třetím a čtvrtém ročníku vedena formou fiktivní firmy se zaměřením na sportovní management, obchodní korespondenci, posílení účetnictví, marketing, ovládání ICT a program Helios. V rámci výuky absolvuje jak praxi na reálných pracovištích, tak i práci ve fiktivní firmě. Své dovednosti a znalosti si ověří v rámci souvislé praxe v konkrétních firmách, sportovních klubech, atd.

 

Maturita – profilová část:

 • Ekonomika (zahrnuje předměty Ekonomika, účetnictví)
 • Odborné poředměty /zahrnují předměty Logistika a poštovnictví, Finančnictví, Teorie sportu, Psychologie sportu a vybrané kapitoly z Biologie).
 • Praktická zkouška - zkouška z profesních programů.

 

 

 

 

 

 

Dokumenty

ŠVP LFS - sportovní management od 1.9.2022ŠVP LFS - sportovní management od 1.9.2022 658 kB
Potvrzení od trenéra_2023/2024Potvrzení od trenéra_2023/2024 13 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337