ABSOLVENTI

 Absolventi - vydání potvrzení o studiu

  • potvrzení lze vyzvednout osobně
  • zaslat poštou, po uhrazení poštovného na účet školy 40632811/0100, VS. 333, ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno a příjmení (obyčejná zásilka 19,-)
  • emailem nelze zaslat z důvodu ochrany osobních údajů (GDRP)

 

Směrnice k vydávání stejnopisu ročníkových, maturitních vysvědčení a výučních listů

O vystavení stejnopisu ročníkového nebo maturitního vysvědčení je nutné požádat písemně. Na vyhotovení druhopisu je 30 dní.

Žádost musí obsahovat identifikační údaje žadatele a o studiu (jméno, příjmení, rodné příjmení, současné bydliště, rodné číslo, rok ukončení studia, obor, třída a telefonní kontakt).

Poplatek za vystavení stejnopisu činí 100,- Kč. V ceně jsou zahrnuty náklady spojené s vyhledáváním daných informací podle množství a složitosti.

Pro zaslání stejnopisu poštou se cena navýší o poštovné v hodnotě 40,- Kč. Poplatek žadatel složí na běžný účet školy vedený u Komerční banky, a.s. číslo účtu 40632811/0100 nebo jej uhradí hotově do pokladny v kanceláři školy. Jako variabilní symbol použije žadatel datum svého narození (ve formátu DDMMRRRR) a specifický symbol 1111.

Pro ČSSZ ve věci vyřízení starobního důchodu postačuje potvrzení o studiu na naší škole, bude vystaveno bezplatně na základě písemné žádosti.

 

VYHLEDÁVAČ VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST www.NEUVOO.CZ 

 

Dokumenty

Žádost o vystavení stejnopisu vysvědčeníŽádost o vystavení stejnopisu vysvědčení 40 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337