Informace k MZ

Informace pro žáky 4. ročníků

Změny a úprava výuky ve 2. pololetí školního roku 2020/21 a konání maturitních zkoušek JARO 2021 zde

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚPRAVA PODMÍNEK KONÁNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2021

Aplikace ČŠI, která pomůže při přípravě na maturitní zkoušku

Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky. Žáci maturitních ročníků středních škol pak mohou aplikaci InspIS SETmobile využít také v rámci přípravy na společnou část maturitní zkoušky. V aplikaci jsou pořízeny také elektronické verze testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka připravených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použitých při maturitní zkoušce v roce 2020, 2019 a 2018, a to v jarním i podzimním zkušebním období. Konkrétní rozpis testů umístěných k 1. 2. 2021 v aplikaci InspIS SETmobile:

 Maturitní zkouška 2020 jaro – matematika

 • Maturitní zkouška 2020 jaro – český jazyk
 • Maturitní zkouška 2020 jaro – anglický jazyk
 • Maturitní zkouška 2020 podzim – matematika
 • Maturitní zkouška 2020 podzim – český jazyk
 • Maturitní zkouška 2020 podzim – anglický jazyk
 • Maturitní zkouška 2019 jaro – matematika
 • Maturitní zkouška 2019 jaro – český jazyk
 • Maturitní zkouška 2019 jaro – anglický jazyk
 • Maturitní zkouška 2019 podzim – matematika
 • Maturitní zkouška 2019 podzim – český jazyk
 • Maturitní zkouška 2019 podzim – anglický jazyk
 • Maturitní zkouška 2018 jaro – matematika
 • Maturitní zkouška 2018 jaro – český jazyk
 • Maturitní zkouška 2018 jaro – anglický jazyk
 • Maturitní zkouška 2018 podzim – matematika
 • Maturitní zkouška 2018 podzim – český jazyk
 • Maturitní zkouška 2018 podzim – anglický jazyk 

Většina testů je v systému k dispozici v plném rozsahu, ale v některých případech některé úlohy, které byly součástí ostrých testů, v elektronické verzi testu v InspIS SETmobile chybí, protože vyžadují např. zápis zcela otevřené odpovědi žáka s následným hodnocením reálným hodnotitelem, nebo jde o geometrické úlohy vyžadující rýsování na papír apod. V takovém případě je příslušná informace u daného testu vždy uvedena a k elektronické verzi testu v InspIS SETmobile je přiložen soubor se zadáním takových úloh a jejich vzorovým řešením. Kompletní znění testů k vytištění a zpracování tzv. na papíře je pak k dispozici na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), což je u každého testu rovněž uvedeno. 

 Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

 

Důležité webové stránky: 

https://maturita.cermat.cz/

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/maturitni-zpravodaj

https://www.facebook.com/udelammaturitu/

Pro bližší informace k přihlašování žáků klikněte zde

 

Dokumenty

Formulář pro cesty mimo okresFormulář pro cesty mimo okres 19 kB
Čestné prohlášeníČestné prohlášení 16 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337