historie školy

 

HISTORIE STŘEDNÍ ŠKOLY LOGISTIKY A CHEMIE, OLOMOUC

Budova naší školy má dlouhou historii.

Pozemky, na kterých stojí dnešní Farmak, a. s.  a přilehlé budovy včetně budovy školy, patřily od středověku řádu premonstrátů. V roce 1883 zde byla zavedena sladovnická výroba a po 1. světové válce zde byl zřízen sklad soli, drtírna a třídírna.

Až v roce 1931 byl pozemek přidělen chemické firmě Hamma, která vystavěla šestipatrovou budovu a vyráběla zde kvasným způsobem butanol a aceton.

Při okupaci Československa byl podnik zabaven a darován osobnímu lékaři Adolfa Hitlera - Dr. Morrelovi, byla zde zahájena válečná výroba a také se tu vyrábělo vitaminózní dražé pro Hitlerův hlavní stan.

Na konci 2. velké války byla budova  zapojena do obrany Olomouce, na střeše bylo zřízeno kulometné stanoviště.

Po osvobození vlasti se dlouho uvažovalo, co s podnikem bude, plánovalo se zřízení penicilínky, nakonec byl majetek využit jako sklad UNRRA - Správy spojených národů pro pomoc a obnovu.

V  roce 1945 vznikají v Olomouci Spojené farmaceutické závody SPOFA, v nichž byla začleněna i Hamma.1. října 1952 došlo ke spojení závodu Olomouc a odloučeného pracoviště v Uničově, čímž vznikl s. p. Farmakon. Započala modernizace a výstavba nových provozů, což si žádalo spousty odborných pracovníků. Z tohoto důvody bylo rozhodnuto o vyučování nových kádrů.

Následuje výčet nejvýznamnějších dat, která vedla až k současné podobě naší školy, kdy došlo v roce 2006  ke  sloučení dvou škol, Středního odborného učiliště farmaceutického a Střední školy poštovní.

Sekce chemie:

1951 - zřízení 1. ročníku učňů - teorie na učňovské škole V Kosinově ulici, praxe v podniku Farmakon

1952 -   zastavení  dalšího přijímání učňů/až do r. 1958/ - probíhala pouze školení v rámci Závodní školy práce

1954 - zahájení vyučování na dvouleté  průmyslové  škole chemické pro pracující

1962 - otevření 2 tříd tříletého učebního oboru/42 učňů/ - teorie opět na Kosinově ulici

1964 - vznik Odborného učiliště n.p.Farmakon - budova  uvnitř Farmakonu

1986 - přesunutí prostor školy z Farmaku do nové budovy, postavené mimo podnik

1991 - změna názvu na Střední odborné učiliště farmaceutické

2006 - sloučení  se Středním odborným učilištěm spojů a vytvoření názvu Střední odborná škola

20. 2. 2009 -  změna názvu  školy: Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Sekce logistiky:

1951 - 1.zmínky o Závodní učňovské škole/Kosinova 4/. V r.1953 - 83 žáků

1955 - přesunutí do provizorních prostor  ulice Kateřinské 10/v té době tu bylo 182 žáků/

1961 - přesunutí celého učiliště do Kateřinské 10

1962 - změna názvu na Odborné učiliště spojů

1969  - změna názvu - Odborné učiliště pošt a telekomunikací

1977 - umístění učiliště do starého kláštera Voršilek v Kateřinské ulici

1980 - název Střední odborné učiliště spojů

1999 - přesunutí do budovy Středního odborného učiliště farmaceutického, Na Vlčinci 3

2006 - škola sloučena se SOU farmaceutickým  a vytvořen název Střední odborná škola

20. 2. 2009 -  změna názvu  školy: Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

 

 

 

 

 

 

 

 


nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337