Základní informace o škole


Střední škola logistiky a chemie
U Hradiska 29, 779 00 Olomouc
OBECNÉ INFOinfo@sslch.czwww.sslch.cz
SEKRETARIÁTIvona Havránková585 556 111
ŘEDITEL ŠKOLYMgr. Michal Coufal585 556 112
DATOVÁ SCHRÁNKA ID7y6gyke

Aktuality / akce / novinky

16.2 2023

Navýšení cen stravného


Upozornění strávníkům:

Upozorňujeme strávníky, že od 1.3.2023 dochází k navýšení ceny stravného následovně:

Snídaně 32,-

Oběd     40,-

Večeře   44,-  

Prosíme, změňte  zálohy ve své bance na 700,-(snídaně), 900,-(oběd), 800,-(večeře).

9.2 2023

Oznámení o navržených kandidátech do Školské rady SŠLCH 2023-2025


Oznámení o navržených kandidátech z řad padagogů a zákonných zástupců nezletilých a zletilých žáků naleznete zde.

30.1 2023

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2023


ZÁPIS z voleb do školské rady 2023 -2025 naleznete zde

 

Ředitel Střední školy logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 v souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,   o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, organizuje volbu členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

 

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční elektronickou formou od 16. 2. 2023 do 20 2. 2023. Každý zákonný zástupce na hlasovacím lístku zakroužkuje maximálně dvě jména z navržených kandidátů. Volba je tajná. Systém hlasování pro zákonné zástupce nezletilých žáků (v Bakalářích jsou uvedeni jako primární) spustíme dne 16. 2. 2023 v 8:00 a bude funkční do 20. 2. 2023 24:00.

 

 

Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu, mohou hlasovat fyzicky v budově školy dne 16. 2. 2023 od 8:00 do 16:30 hodin. Volba proběhne prostřednictvím vhození hlasovacího lístku do schránky umístěné na sekretariátu školy.

 

Zletilí žáci budou hlasovat fyzicky vhozením hlasovacího lístku do schránky v budově školy dne 16. 2. 2023.

 

 

Seznam všech navržených kandidátů bude vyvěšen nejpozději ve středu 15. 2. 2023 na www.sslch.cz a úřední desce školy.

 

 Mgr. Michal Coufal, ředitel školy v.r.

 

3.11 2022

Třídní schůzky


Třídní schůzky se konají ve středu 9.11. 2022 od 16:30 do 17:45 hod v budově školy.

 

další foto »

Fotogalerie

Střední škola logistiky a chemie Střední škola logistiky a chemie Střední škola logistiky a chemie Střední škola logistiky a chemie
 
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337