Základní informace o škole


Střední škola logistiky a chemie
U Hradiska 29, 779 00 Olomouc
OBECNÉ INFOinfo@sslch.czwww.sslch.cz
SEKRETARIÁTMgr. Petra Sládečková585 556 111
ŘEDITEL ŠKOLYMgr. Michal Coufal585 556 112
DATOVÁ SCHRÁNKA ID7y6gyke

Aktuality / akce / novinky

23.10 2020

Upozornění strávníkům


Do doby než nastoupí žáci do škol je strava hromadně odhlášena.

Vedoucí jídelny

 

9.10 2020

Uzavření školy - distanční výuka 12. - 23. 10. a volno 26. - 27. 10. 2020


V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:  

 

U středních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách. Tento zákaz se nevztahuje na praktické vyučování a praktickou přípravu (z organizačních důvodů školy to bude aplikováno jen pro některé třídy).  

 

V době distanční výuky je aktivní nový rozvrh - „vyvěšen“ na webových stránkách školy. Žáci mají výuku rozdělenou na distanční výuku (DisV) a samostudium (SamS).

  1. V době distanční výuky jsou připojeni přes Teams a komunikují s vyučujícím on-line. Blok distanční výuky je naplánován v době od 8 do 12 hodin. Každá hodina začíná v celou.
  2. V době samostudia samostatně vypracovávají zadané úkoly. Úkoly žáci odevzdávají přes systém Teams.

Z organizačních důvodů může docházet ke změnám v rozvrhu, které se projeví v suplování. Další důležité informace najdete v dokumentech: „SŠLCH podmínky klasifikace  ve školním roce 2020+2021“ a „Povinnosti pro žáky v době distanční výuky“, které jsou zveřejněny na nástěnce školy v systému Bakalář.

Podzimní prázdniny

  • Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků středních škol na vzdělávání. V těchto dnech nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání. 
  • Ve dnech 29. a 30. října 2020 jsou podzimní prázdniny.
 

další foto »

Fotogalerie

Střední škola logistiky a chemie Střední škola logistiky a chemie Střední škola logistiky a chemie Střední škola logistiky a chemie
 
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitelka: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337