Základní informace o škole


Střední škola logistiky a chemie
U Hradiska 29, 779 00 Olomouc
OBECNÉ INFOinfo@sslch.czwww.sslch.cz
SEKRETARIÁTIvona Havránková585 556 111
ŘEDITEL ŠKOLYMgr. Michal Coufal585 556 112
DATOVÁ SCHRÁNKA ID7y6gyke

Aktuality / akce / novinky

2.2 2023

Upozornění strávníkům


Upozornění strávníkům:

 

Upozorňujeme strávníky, že z důvodu pololetních prázdnin je nutné učinit objednávky na pondělí 6.2. již ve čtvrtek 2.2. do 10.30 hod.

 

Strava na 3.2.je hromadně odhlášena.

 

Na pozdější změny nebude brán zřetel.

1.2 2023

Možnosti podání přihlášky ke studiu na ŠR 2022/2023


Vážení rodiče a uchazeči,

 

přihlášky ke studiu na ŠR 2023/2024  lze osobně předat do 1.3.2023 na sekretariátu školy (kl. 11, 13 pro vpuštení) od PO do ČT v době od 7:15 do 15:00,  PÁ do 14:00.

 

Osobní podání v době jarních prázdnin bude upřesněno.

 

V případě  jiného časového úseku lze přihlášku osobně vhodit do  schránky školy před hlavním vchodem či zaslat doporučenou poštou na adresu školy.  Schránka je vybírána každý den.

 

(Edit: Prosíme, na přihlášce vyplňte povinně také rodné číslo uchazeče! (výjimkou jsou pouze cizinci, kterým české rodné číslo nebylo přiděleno).)

30.1 2023

VYHLÁŠENÍ KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2023


 

Ředitel Střední školy logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 v souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,   o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, organizuje volbu členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

 

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční elektronickou formou od 16. 2. 2023 do 20 2. 2023. Každý zákonný zástupce na hlasovacím lístku zakroužkuje maximálně dvě jména z navržených kandidátů. Volba je tajná. Systém hlasování pro zákonné zástupce nezletilých žáků (v Bakalářích jsou uvedeni jako primární) spustíme dne 16. 2. 2023 v 8:00 a bude funkční do 20. 2. 2023 24:00.

 

 

Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu, mohou hlasovat fyzicky v budově školy dne 16. 2. 2023 od 8:00 do 16:30 hodin. Volba proběhne prostřednictvím vhození hlasovacího lístku do schránky umístěné na sekretariátu školy.

 

Zletilí žáci budou hlasovat fyzicky vhozením hlasovacího lístku do schránky v budově školy dne 16. 2. 2023.

 

Pokud máte zájem kandidovat, vyplňte přihlášku a odešlete ji v podobě scanu či fotky na e-mail: info@sslch.cz nebo osobně řediteli školy nejpozději do pondělí 6. 2. 2023.

 

Seznam všech navržených kandidátů bude vyvěšen nejpozději ve středu 15. 2. 2023 na www.sslch.cz a úřední desce školy.

 

 Mgr. Michal Coufal, ředitel školy v.r.

 

17.1 2023

Výzva Fondu pomoci olomouckým dětem z nízkopříjmových rodin


Magistrát města Olomouce vyhlásil Výzvu Fondu pomoci olomouckým dětem pro podávání žádostí o poskytnutí účelového daru.

 

Fond pomoci olomouckým dětem byl zřízen ZMO od 1. 1. 2017 jako podpora rovného přístupu ke vzdělávání a mimoškolním aktivitám dětí a žáků z nízkopříjmových rodin.

 

Od 1. 1. 2023 je podpora určena dětem a žákům ve věku 5 – 19 let z nízkopříjmových rodin, které se účastní předškolního, základního nebo středního vzdělávání s trvalým pobytem na území města Olomouce nebo plnících školní docházku ve školách na území města Olomouce.

Na případné otázky odpoví Mgr. Denisa Kubešová (výchovná poradkyně).

 

Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách https://prorodinu.olomouc.eu a zde

 

22.12 2022

Den otevřených dveří 2023


 

 

SOBOTA 7. 1. 2023  9 - 12 hodin

Těšíme se na všechny zájemce o studium.

16.12 2022

Upozornění strávníkům


Upozornění strávníkům:

Upozorňujeme strávníky, že z provozních důvodů je ve čtvrtek 22.12. hromadně odhlášena snídaně, oběd i večeře.

Z důvodu vánočních prázdnin musí být učiněna objednávka na úterý 3.1.2023

již v pondělí 2.1. do 9.30 hod. Na pozdější změny nebude brán zřetel. O státních svátcích bude terminál

mimo provoz.

7.12 2022

Den otevřených dveří


PÁTEK 9. 12. 2022  9 - 17 hodin

Těšíme se na všechny zájemce o studium.

1.12 2022

MATURITNÍ PLES SŠLCH 17. 2. 2022 v 18:00


Střední škola logistiky a chemie  pořádá ples maturitních tříd.

 

Kdy: pátek 17. 2. 2022 od 18:00

 

Kde: Výstaviště Flora Olomouc, pavilon A (Wolkerova 37/17)

3.11 2022

Třídní schůzky


Třídní schůzky se konají ve středu 9.11. 2022 od 16:30 do 17:45 hod v budově školy.

 

další foto »

Fotogalerie

Střední škola logistiky a chemie Střední škola logistiky a chemie Střední škola logistiky a chemie Střední škola logistiky a chemie
 
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337