Základní informace o škole


Střední škola logistiky a chemie
U Hradiska 29, 779 00 Olomouc
OBECNÉ INFOinfo@sslch.czwww.sslch.cz
SEKRETARIÁTIvona Havránková585 556 111
ŘEDITEL ŠKOLYMgr. Michal Coufal585 556 112
DATOVÁ SCHRÁNKA ID7y6gyke

Aktuality / akce / novinky

10.5 2021

Přijímací zkoušky - opatření obecné povahy


Přijímací zkoušky - dodatek

MŠMT jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184 a odst. 4 písm. a) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb (školský zákon), ve znění pozdějších púředpisů , v souladu s ustanovením § 171 a násll. zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje opatření obecné povahy o články XIX a XX. které znějí:

XIX: Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání náhradní zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

XX: Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Celý dokument je ke stažení zde.

 

7.5 2021

Rozpisy praxí a laboratoří od 10. 5. do 14. 5. 2021


Přehled praxí a laboratoří zde. Z kapacitních důvodů nelze zatím uskutečit praxe pro žáky 1. ročníků oborů LFS a LFS-SM.

15.4 2021

Provoz DM od 26. 4. 2021


Od pondělí 26. 4. 2021 je možný vstup na domov mládeže (DM) pouze s negativním výsledkem testu, který nesmí být starší 48 hodin, a to pro žáky vykonávajících praxi a pro žáky ohrožené školním neúspěchem, kteří se účastní skupinových konzultací ve škole. Každý žák  by měl být testován na své škole a teprve pak smí na DM. O svém příjezdu nás předem informujte  na tel. čísle 724 519 481. Nedělní příjezd je možný od 18.00.  Zájemci o stravu si ji přihlásí obvyklým způsobem.

15.4 2021

Důležitá informace pro uchazeče.


Dnes jsme odeslali elektronickou poštou pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám. Současně odesíláme pozvánky a bližší informace k přijímacím zkouškám doporučenou poštou. Více informací k pozvánkám uvádíme zde. Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 bude umožněna osobní přítomnost na přijímací zkoušce pouze uchazeči, který nemá příznaky onemocnění COVID-19, a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu. Informace k testování uchazečů pro účely přijímacího řízení uvádíme zde.

15.4 2021

Provoz školy od 19. 4. 2021


Od 19. dubna 2021 budou ve škole probíhat skupinové konzultace žáků maturitního ročníku a žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině. Účast na těchto skupinových konzultacích je podmíněná testováním na Covid_19– 19. Testovat se bude pomocí neinvazivních Singclean testů. Více informací k testování zde. Instruktážní video.

13.4 2021

MLÁDÍ A VĚDA


Projekt Akademie věd ČR OTEVŘENÁ VĚDA se již více než 15 let zaměřuje na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu a výzkum. Prostřednictvím ročních vědeckých stáží pro středoškoláky chce studentům umožnit získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat je k vysokoškolskému studiu. Naše škola se může pochlubit hned dvěma účastnicemi této stáže. Více informací naleznete zde.

31.3 2021

Harmonogram maturitních zkoušek JARO 2021


Přehledné termíny maturitních zkoušek naleznete zde.

17.3 2021

Aktuality k přijímacímu řízení na střední školy.


Důležité aktuální informace naleznete zde.

 

další foto »

Fotogalerie

Střední škola logistiky a chemie Střední škola logistiky a chemie Střední škola logistiky a chemie Střední škola logistiky a chemie
 
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337