Základní informace o škole


Střední škola logistiky a chemie
U Hradiska 29, 779 00 Olomouc
OBECNÉ INFOinfo@sslch.czwww.sslch.cz
SEKRETARIÁTIvona Havránková585 556 111
ŘEDITEL ŠKOLYMgr. Michal Coufal585 556 112
DATOVÁ SCHRÁNKA ID7y6gyke

Aktuality / akce / novinky

15.5 2024

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na ŠR 2024/2025


Vážení uchazeči a rodiče,

výsledky přijímacího řízení na školní rok 2024/2025 naleznete zde.

 

V souladu s platnou legislativou byla na základě písemné žádosti některým uchazečům prominuta jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, nezbytná pro vzdělávání ve výše uvedeném oboru vzdělání, škola ověřila pohovorem. Pro zařazení uchazečů do výsledného pořadí bylo v souladu s platnou legislativou vytvořeno redukované pořadí všech uchazečů. Toto pořadí bylo vytvořeno tak, že uchazeči byli seřazeni sestupně podle tzv. redukovaného bodového hodnocení, které vzniklo na základě hodnocení předchozího vzdělávání uchazeče a výsledku testu z matematiky. Při shodném výsledku uchazečů se rozhoduje o jejich pořadí v souladu s kritérii přijímacího řízení.

9.5 2024

Přiímací zkoušky- seznámení se s podklady rozhodnutí


Vážení rodiče,

 

výsledky didaktických testů JPZ  a záznamové archy budou k dispozici 10. 5. 2024 v Dipsy  a v e-mailu, který byl uveden v přihlášce. S podklady rozhodnutí (nahlédnutí do spisu) se lze seznámit v DIPSY i bez přihlášení nebo osobně ve škole 14. května 2024 od 10 do 12. hodin po telefonické domluvě.  Výsledky JPZ prvního kola budou k dispozici v DIPSY i bez přihlášení a na úřední desce školy dne 15. května 2024.

10.4 2024

Upozornění strávníkům


Upozornění strávníkům:

Upozorňujeme strávníky, že ve dnech 12.-15.4. nebude vydávána snídaně ani oběd

(strava bude hromadně odhlášena). Večeře v pondělí 15.4. budou.

26.3 2024

Ředitelské volno dne 12. 4. a 15. 4. 2024


Z organizačních důvodů vyhlašuje ředitel školy v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, volné dny pro žáky školy v termínech 12. 4. 2024 (pátek) a 15. 4. 2024 )pondělí).

25.3 2024

Upozornění strávníkům


Upozornění strávníkům:

Upozorňujeme strávníky, že objednávka na úterý

2.4.2024 musí být učiněna nejpozději do 27.3.2024 do 10.30 hod.

Na pozdější změny nebude brán zřetel.

Na dobu prázdnin je strava hromadně odhlášena.

 

 

další foto »

Fotogalerie

Střední škola logistiky a chemie Střední škola logistiky a chemie Střední škola logistiky a chemie Střední škola logistiky a chemie
 
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337