Základní informace o škole


Střední škola logistiky a chemie
U Hradiska 29, 779 00 Olomouc
OBECNÉ INFOinfo@sslch.czwww.sslch.cz
SEKRETARIÁTIvona Havránková585 556 111
ŘEDITEL ŠKOLYMgr. Michal Coufal585 556 112
DATOVÁ SCHRÁNKA ID7y6gyke

Aktuality / akce / novinky

19.5 2023

Upozornění strávníkům


Upozornění strávníkům:

Upozorňujeme strávníky, že od 22.5.2023 nebudou

z organizačních důvodů vydávány snídaně.

Obědy a večeře poskytujeme. Čas objednávek je opět v 10.30 hod.

 

16.5 2023

Upozornění strávníkům


Upozornění strávníkům:

Upozorňujeme strávníky, že se od 22.5. vracíme k původnímu dodavateli stravy a začneme zase poskytovat snídaně-obědy-večeře v původních cenách. Čas objednávek je opět v 10.30 hod.

 

4.5 2023

Zaslání odvolání k rozhodnutí o nepřijetí


Prosíme, ODVOLÁNÍ k rozhodnutí o nepřijetí zasílejte až PO PŘEVZETÍ Rozhodnutí o nepřijetí, tzn. až k Vám dorazí poštou (pokud jste si jej nepřevzali osobně ve škole). V případě, že jste odvolání poslali, bude nutné, abyste tak učinili ještě jednou po převzetí, kvůli návaznosti dat na dokumentech.

Děkujeme. 

3.5 2023

Informace o ubytování na domově mládeže


Přihlášky k ubytování na DM SŠLCH Olomouc budou pro nové zájemce k dispozici od 1. 6. 2023 na tel. čísle 585 556 137, Lenka Raušerová a to po ověření volné kapacity domova mládeže.

Nově přijatí žáci SŠLCH, kteří mají zájem o ubytování  volají neodkladně .

3.5 2023

Doručení zápisových lístků


Zápisové lístky je možné doručit nejen poštou, ale i osobně na sekretariát školy v době od 7:15 do 15:00.

 

Připomínáme lhůtu  nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (= den zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu a úřední desce školy, 28.4.2023).

 

Pokud jste se rozhodli, že zápisový lístek nebudete podávat na naši školu, ale na školu druhou, prosíme o sdělení této informace na telefonní číslo 585 556 111 či  na e- mail havrankova@sslch.cz. Děkujeme.  

28.4 2023

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na ŠR 2023/2024


Výsledky přijímacího řízení naleznete zde.

27.4 2023

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na učební obor Manipulant poštovního provozu 2023/2024


Výsledky přijímacího řízení na obor Manipulant učebního provozu na ŠR 2023/2024 naleznete zde.

27.4 2023

Informace ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení na ŠR 2023/2024


Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po uvolnění výsledků testů společností CERMAT:

 

V pátek  28. 4. 2023 v odpoledních hodinách 

 

Pořadí uchazečů a přehled přijatých uchazečů s výsledkem přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách školy (www.sslch.cz) a na úřední desce školy u vstupních dveří. Informace zveřejníme pod evidenčními čísly uvedených na pozvánkách k přijímací zkoušce.

 

Zveřejněním výsledků se u přijatých uchazečů považují rozhodnutí o přijetí za oznámená a nepřijatým uchazečům bude vystaveno rozhodnutí o nepřijetí.

 

Dnem následujícím po dni zveřejnění výsledků přijímacího řízení začíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisových lístků řediteli školy. Zápisový lístek se považuje za odevzdaný, pokud byl ve stanovené lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání a žák se tedy nestává žákem naší školy.

 

Rozhodnutí o nepřijetí si vyzvedněte dne 2. 5. 2023 od 9:00 do 16:00, 3. 5. 2023 od 7:30 do 16:00, 4. 5. 2023 od 7:00 do 12:00. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odešleme poštou doporučeným dopisem do vlastních rukou zákonnému zástupci nezletilého uchazeče.

 

Jak postupovat v případě nepřijetí:

 

Dostali jste se na jinou školu a nemáte zájem studovat na SŠLCH OL:

 

V případě, že budete vědět, že nastoupíte na „druhou školu“, informujte nás prosím o této skutečnosti co nejdříve na adresu havrankova@sslch.cz. Urychlíte přijetí uchazečů, kteří jsou pod „čarou“, podali si odvolání a mají zájem studovat na naší škole.

 

Chcete studovat na naší škole? Podáte odvolání (ke stažení a doplnění zde)

 

  1. Odvolat se můžete do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvoláním bude vyhověno a ředitelem změněno na rozhodnutí o přijetí v případě, že přijatí uchazeči nepotvrdí zájem studovat na Střední škole logistiky a chemie Olomouc. To znamená, že neodevzdají do 10 pracovních dnů zápisový lístek. Počet uchazečů přijatých na základě odvolání závisí na počtu uvolněných míst v oboru a umístění uchazeče pod „čarou“. ODVOLÁNÍ NEPODÁVEJTE DŘÍVE, NEŽ SI VYZVEDNETE ROZHODNUTÍ!
  2. Pokud byl uchazeč přijat na jinou školu a má zájem studovat na SŠLCH Olomouc, je vhodné uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat a současně podá na naši školu odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. V případě rozhodnutí o přijetí ke studiu na Střední škole logistiky a chemie Olomouc na základě odvolání (viz postup odstavec výše) zápisový lístek z druhé školy získáte zpět a uplatníte ho na Střední škole logistiky a chemie Olomouc.
  3. Pokud uchazeč nebyl přijat ani na jednu ze svých zvolených škol, můžete se odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí u obou škol nebo vyčkat na vyhlášení dalších kol přijímacího řízení ke studiu na středních školách s volnými místy, která jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Olomouckého kraje a středních škol.

 

Mgr. Michal Coufal, ředitel školy

18.4 2023

Třídní schůzky


Třídní schůzky se konají ve středu 19.4. 2023 od 16:30 do 17:45 hod v budově školy.

13.4 2023

Upozornění strávníkům: objednávka stravy od 14.4.2023


 

Upozorňujeme strávníky, že z důvodu jiného dodavatele stravy (Hejčín)

je nutné od 14.4. učinit objednávku stravy místo do 10.30 hod. už do 9.30 hod.

Poté zasíláme závazné počty. Na pozdější změny nebude brán zřetel.

12.4 2023

Upozornění strávníkům - dočasná změna dodavatele


Upozornění strávníkům:

Upozorňujeme strávníky, že z technických důvodů

na straně dodavatele stravy SZŠ budeme od 17.4.2023

do odvolání odebírat pouze obědy z Gymnázia Hejčín.

Cena pro žáky bude vyšší o 5,- Kč (z 40,-na 45,-).

Snídaně a večeře po tuto dobu nebudou zajištěny.

 

3.4 2023

Upozornění strávníkům


Upozornění strávníkům:

Upozorňujeme strávníky, že z důvodu velikonočních prázdnin je nutné učinit objednávky na úterý 11.4. do středy 5.4. do 10.30 hod.

Strava 6.4.- 10.4. je hromadně odhlášena.

Na pozdější změny nebude brán zřetel.

 

další foto »

Fotogalerie

Střední škola logistiky a chemie Střední škola logistiky a chemie Střední škola logistiky a chemie Střední škola logistiky a chemie
 
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337