Informace o oboru

Absolvent studijního oboru:

  • je schopen řešit logistické problémy v oblasti materiálových, finančních a informačních toků
  • zvládá odbornou terminologii a konverzaci ve dvou světových jazycích
  • získá poznatky z oblasti ekonomiky a práva, má základní znalosti účetnictví
  • umí pracovat s výpočetní technikou a aplikovat ji do praktické logistiky  a ekonomie
  • je schopen řešit ekonomické problémy dopravních podniků
  • zná členění materiálů, zboží a jejich vlastností
  • má znalost pojišťovnictví, celního odbavování a mezinárodního práva
  • zná dopravní geografii, vedení obchodní korespondence
  • umí využívat poznatky získané v psychologii při jednání s lidmi a při řešení pracovních i osobních problémových situací
  • je připraven k dalšímu studiu na vyšších typech škol

Uplatnění absolventa:

 Absolventi se uplatní ve funkcích technicko-hospodářských a administrativních pracovníků v oblasti provozu, organizace a obchodně-ekonomických činností ve specifických druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci celé dopravní infrastruktury v ČR a EU. Absolventi se uplatní zejména v pozicích samostatný technik, manažer, samostatný referent, logistik v dopravě a přepravě, zasilatel.

Dokumenty

ŠVP Provoz a ekonomika dopravy od 1. 9. 2022ŠVP Provoz a ekonomika dopravy od 1. 9. 2022 679 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337