Učební plán

Kód a název RVP.

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Název ŠVP:

Provoz a ekonomika dopravy - ZASILATELSTVÍ

 

1.r.

2.r.

3.r.

4.r

celkem

půl

 Základní všeobecné předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

První cizí jazyk

3

3

3

3

3

3

3

3

12

12

Druhý cizí jazyk

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

Konverzace v cizím jazyce

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

Dějepis

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Občanská nauka

1

 

2

 

 

 

 

 

3

 

Moderní dějiny

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Ekologie

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Fyzika

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Chemie

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Matematika

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

Infor. a kom.technologie

2

 

2

 

1

 

 

 

5

 

 Základní odborné předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logistika

2

 

2

 

2

 

 

 

6

 

Doprava a přeprava

2

 

2

 

2

 

2

 

8

 

Přeprava a zasilatelství

 

 

 

 

2

 

3

 

5

 

Dopravní logistika

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

Sociální a prof. komunikace

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

Písemná a elek. komunikace

2

 

1

 

 

 

 

 

3

 

Ekonomika

2

 

2

 

2

 

2

 

8

 

Účetnictví

 

 

2

 

2

 

2

 

6

 

Finanční gramotnost

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Zeměpis

2

 

2

 

 

 

 

 

4

 

Řízení motorových vozidel

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Praxe

 

 

4

4

3

3

3

3

10

10

 * Povinně volitelné předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminář z M nebo AJ

 

 

 

 

2

2

2

2

4

4

celkem za ročník

32

7

32

11

34

14

34

15

128

43

Odborná praxe

4 týdny za studium (ve 3. + 4. ročníku)

Sportovní a výcvikové kurzy

2 týdny za studium (v případě naplněnosti kurzů)


nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337