Výsledky přijímacích zkoušek

Vzhledem k neuzavření výsledků omluvených uchazečů, kteří budou vykonávat další kolo přijímacích zkoušek v náhradním termínu, proto je nutné počítat s dostatečným počtem volných míst pro případ jejich přijetí. Tímto se adekvátně snižuje počet přijatých uchazečů v 1. kole.

 

Počet přijímaných celkem

Počet adekvátně přijímaných v 1.kole

Logistické a finanční služby

15

14

LFS se zaměřením na sportovní management

30

24

Aplikovaná chemie

48

45

Provoz a ekonomika dopravy

30

26

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeči poštou. 

 

Výsledky přijímacího řízení pro studijní obory:

Dokumenty

Odvolání proti rozhodnuti o nepřijeti ke vzdělávániOdvolání proti rozhodnuti o nepřijeti ke vzděláváni 24 kB
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 399 kB
Logistické a finanční služby SM 37-42-M/01Logistické a finanční služby SM 37-42-M/01 403 kB
Logistické a finanční služby 37-42-M/01Logistické a finanční služby 37-42-M/01 268 kB
Aplikovaná chemie 28-44-M/01Aplikovaná chemie 28-44-M/01 488 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337