Informace o oboru

Aplikovaná chemie je čtyřletý studijní obor vhodný pro žáky základní školy se zájmem o přírodní vědy. Základní odborné učivo umožňuje žákům, aby si osvojili širší vědomosti a nezbytné dovednosti a návyky zejména logické myšlení, uplatňování získaných vědomostí při řešení praktických úkolů a správné pracovní návyky. Žáci jsou na obor přijímáni bez zaměření. V průběhu studia se profilují na zaměření - farmaceutické substance nebo analytická chemie nebo výpočetní technika v chemii.

Absolvent se uplatní:

  • při výkonu povolání chemický technik, v oblasti chemie, farmacie, silikátů, textilu
  • ve vodním a odpadovém hospodářství a v dalších příbuzných odvětvích v typových pozicích dispečer, kontrolor jakosti, mistr, normovač
  • jako technický manažer provozu a technolog při zajišťování technické a technologické stránky výrobního procesu, kontrolních a obchodně-ekonomických činnostech
  • v organizacích zajišťujících dozor nad dodržováním hygienických norem a v oblasti životního prostředí
  • absolvent je připraven ke studiu na vysokých školách zaměřených především na chemii a příbuzné obory

 

Dokumenty

ŠVP Aplikovaná chemie od 1.9.2022ŠVP Aplikovaná chemie od 1.9.2022 766 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337