LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY

Zaměření LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY 

 

 (odkaz na zaměření sportovní management ZDE)

 

Absolvent studijního oboru

  • získá vědomosti a dovednosti v oblasti poštovních, peněžních a logistických službách
  • zvládá odbornou terminologii a konverzaci ve dvou světových jazycích
  • získá poznatky z ekonomiky, práva, psychologie, bankovnictví, pojišťovnictví, logistiky, má základní znalosti z účetnictví
  • umí pracovat s výpočetní technikou a programovým vybavením
  • umí pracovat s kancelářskou technikou, ovládá principy obchodní korespondence
  • orientuje se v domácím a světovém zeměpisu
  • umí využívat poznatky získané v psychologii při jednání s lidmi a při řešení pracovních i osobních problémových situací
  • je schopen zcela samostatně vykonávat práce na základních pracovištích peněžních a poštovních služeb, v administrativních složkách firem
  • je připraven k dalšímu studiu na vyšších typech škol

Absolventi najdou uplatnění na poštách, v přepravních společnostech jako provozní pracovníci poštovního provozu a přepravy, dále jako logistici v dopravě a přepravě nebo logistici skladových operací. Mohou se uplatnit také jako pracovníci přepážky v pojišťovnách a bankách. Budou vykonávat především činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích řízení.

Dokumenty

Logistické a finanční služby od 1.9.2022Logistické a finanční služby od 1.9.2022 647 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337