LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY

Zaměření LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY 

 

 (odkaz na zaměření sportovní management ZDE)

 

Absolvent studijního oboru

  • získá vědomosti a dovednosti v oblasti poštovních, peněžních a logistických službách
  • zvládá odbornou terminologii a konverzaci ve dvou světových jazycích
  • získá poznatky z ekonomiky, práva, psychologie, bankovnictví, pojišťovnictví, logistiky, má základní znalosti z účetnictví
  • umí pracovat s výpočetní technikou a programovým vybavením
  • umí pracovat s kancelářskou technikou, ovládá principy obchodní korespondence
  • orientuje se v domácím a světovém zeměpisu
  • umí využívat poznatky získané v psychologii při jednání s lidmi a při řešení pracovních i osobních problémových situací
  • je schopen zcela samostatně vykonávat práce na základních pracovištích peněžních a poštovních služeb, v administrativních složkách firem
  • je připraven k dalšímu studiu na vyšších typech škol

Absolventi najdou uplatnění na poštách, v přepravních společnostech jako provozní pracovníci poštovního provozu a přepravy, dále jako logistici v dopravě a přepravě nebo logistici skladových operací. Mohou se uplatnit také jako pracovníci přepážky v pojišťovnách a bankách. Budou vykonávat především činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích řízení.

 

 

Kód a název RVP.

Logistické a finanční služby

Název ŠVP:

Logistické a finanční služby

Kód oboru

37-42-M/01

 

1.r.

2.r.

3.r.

4.r

celkem

půlené

Základní všeob. předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

 

3

 

3

 

3

 

12

0

První cizí jazyk

3

3

3

3

3

3

3

3

12

12

Druhý cizí jazyk - Nj nebo RJ nebo FJ

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

Dějepis

2

 

 

 

 

 

 

 

2

0

Občanská nauka

1

 

2

 

 

 

 

 

3

0

Moderní dějiny

 

 

 

 

1

 

 

 

1

0

Ekologie

2

 

 

 

 

 

 

 

2

0

Fyzika

1

 

 

 

 

 

 

 

1

0

Chemie

1

 

 

 

 

 

 

 

1

0

Matematika

3

 

3

 

3

 

3

 

12

0

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

Inf. a kom. technologie

2

 

2

 

1

 

 

 

5

0

Základní odb. předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

Logistika a poštovnictví

 

 

 2

 

4

 

 3

 

9

0

Poštovnictví

2

 

 

 

 

 

 

 

2

0

Finančnictví

 

 

2

 

2

 

2

 

6

0

Sociální a profesní komunikace

 

 

 

 

 

 

2

 

2

0

Písemná a elektron. komunikace

2

 

1

 

 

 

 

 

3

0

Ekonomika

2

 

2

 

 

 2

 

8

0

Účetnictví

 

 

2

 

2

 

1

 

5

0

Finanční gramotnost

 

 

 

 

1

 

 

 

1

0

Zeměpis

2

 

2

 

 

 

 

 

4

0

Studentská firma

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

Praxe

2

2

5

5

5

5

4

4

16

16

Povinně volitelné předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminář z matem. nebo z AJ

 

 

 

 

 2

 2

2

2

2

4

celkem za ročník

32

9

33

12

33

14

30

14

128

49

Odborná praxe

4 týdny za studium

Sportovní a výcvikové kurzy

2 týdny za studium (v případě naplněnosti kurzů)

Dokumenty

ŠVP LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBYŠVP LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY 84 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337