Státní a profilová část maturitních zkoušek

Harmonogram maturitních zkoušek JARO 2021 

měsíc pondělí úterý středa čtvrtek pátek
DUBEN 26 27 28 29 30
       

Poslední den

na odevzdání

seznamu četby

KVĚTEN 3 4 5 6 7
         
10 11 12 13 14

Uzavření

klasifikace

4. ročníků do 10 h

 

Klasifikační

porada

4. ročníků

   
17 18 19 20 21
PRAKTICKÉ ZKOUŠKY všech tříd + 20. 5. nepovinná zkouška z účetnictví

vydání

VYSVĚDČENÍ

24 25 26 27 28
DT M a DT AJ DT ČJL DT RJ    
ČERVEN 31 1 2 3 4

Studijní

volno

Studijní

volno

Studijní

volno

Studijní

volno

Studijní

volno

7 8 9 10 11
Profilová část tříd: 4.A1 a 4.E  
14 15 16 17 18
Profilová část tříd: 4.A2 a 4.F  
!!! Pokud nebude možné PRAKTICKÉ ZKOUŠKY VYKONAT (nepřipravení žáci, nemožnost jít do škol), tak se termín PXZ přesunu podle tříd INDIVIDUÁLNĚ.

Termíny a časový harmonogram konání didaktických testů MZ

Datum konání zkoušky

Zkušební předmět

Zahájení přípravy v učebně

3. 5. 2021

Matematika

8:00

Anglický jazyk

13:30

4. 5. 2021

Český jazyk a literatura

8:00

5. 5. 2021

Ruský jazyk

13:00

 

Rozhodnutí ředitele školy o nabídce povinných a nepovinných zkoušek pro maturitní zkoušku ve školním roce 2020/2021.

Maturitní zkouška se uskuteční v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 proběhnou podle následujícího modelu.

 1. a) Společná část

Povinné zkoušky:

 • Český jazyk a literatura,
 • Cizí jazyk nebo matematika.

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, kterou si žák volí z nabídky předmětů: matematika a cizí jazyk. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.

Žák se může ve společné části přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z nabídky cizí jazyk, matematika a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

 1. b) Profilová část

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších tří odborných zkoušek, které jsou specifikovány pro jednotlivé obory.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce a  formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Způsob záznamu vytvářeného textu u písemných prací a písemných zkoušek u intaktních žáků - psaní rukou (propiska, pero – papír).Ostatní povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou ústní nebo praktické zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Další části profilových zkoušek jednotlivých předmětů:

 Příprava na ústní zkoušku je 15 minut, vlastní zkouška před zkušební maturitní komisí je 15 minut.

Aplikovaná chemie

Povinné zkoušky:

 • Chemie - ústní zkouška, která zahrnuje základy z obecné, fyzikální a organické chemie.
 • Odborné předměty - ústní zkouška, která zahrnuje předměty - Chemie léčiv, Biochemie, Toxikologie.
 • Praktická zkouška v laboratoři - je zaměřená na odměrnou analýzu a instrumentální metody. Délka zkoušky je 420 minut.

Nepovinné zkoušky:

 • Chemickotechnologické výpočty - písemná zkouška
 • Chemickotechnologické procesy - ústní zkouška

 

Provoz a ekonomika dopravy

Povinné zkoušky:

 • Odborné předměty - ústní zkouška, která zahrnuje předměty Doprava a přeprava, Přeprava a zasílatelství, Logistika, Dopravní logistika, Ekonomika.
 • Obhajoba maturitní práce - žáci si volí téma práce maturtiní práce zpředmětů Ekonomika, Doprava a přeprava, Přeprava a zasílatelství, Účetnictví, Logistika.
 • Praktická zkouška - je zkouška zprofesních programů - New sped, Helios, Fred. Délka zkoušky je 180 minut + 30 minut (na základě Opatření obecné povahy) - celkem 210 minut.

 

Nepovinné zkoušky:

 • Matematika - ústní zkouška před zkušební komisí
 • Účetnictví - písemná zkouška

 

Logistické a finanční služby

Povinné zkoušky:

 • Odborné předměty  - ústní zkouška před zkušební komisí, která zahrnuje předměty Ekonomika, Poštovnictví, Finančnictví, Logistika a poštovnictví.
 • Obhajoba maturitní práce - žáci si volí téma práce zpředmětů Poštovnictví, Finančnictví, Ekonomika, Účetnictví, Logistika a pošovnictví.
 • Praktická zkouška - je zkouška z profesního programu APOST. Délka zkoušky je 180 minut + 30 minut (na základě Opatření obecné povahy) - celkem 210 minut.

Nepovinné zkoušky:

 • Matematika - ústní zkouška před zkušební komisí
 • Účetnictví - písemná zkouška. Délka zkoušky je 240 minut + 30 minut (na základě Opatření obecné povahy) - celkem 270 minut.

Další informace k maturitní zkoušce jsou zde.

Dokumenty

Harmonogram maturitních zkoušek JARO 2021Harmonogram maturitních zkoušek JARO 2021 425 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337