Fakulta spojov Žilina

Katedra spojov na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline

Katedra spojov ponúka možnosť štúdia dvoch študijných programov:

  • Elektronický obchod a manažment je ekonomickým študijným programom, ktorý sa zameriava na štúdium ekonomiky internetového podnikania a marketingu. Podmienkou prijatia bez prijímacích skúšok je priemer známok z predposledného ročníka štúdia do 1,60.
  • Distribučné technológie a služby je študijný program zameraný na oblasť dopravných a logistických technológií a služieb. Podmienkou prijatia bez prijímacích skúšok je priemer známok z predposledného ročníka štúdia do 2,00.

Termín podania prihlášky je do 31.3.2022. Všetky ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke: https://studuj-ks.uniza.sk

 

Dokumenty

Leták ke studiuLeták ke studiu 1235 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337