Výzva č. 56 - Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Studijní jazykový pobyt vyučujících na Maltě

číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0382

 

V rámci výzvy č. 56 se 5 učitelů naší školy zúčastnilo jazykového pobytu na Maltě. Čtyři pedagožky absolvovaly 20 hodin výuky AJ a jeden pedagog (vyučující anglického jazyka) absolvoval 60 h jazykové výuky. Cílem projektu bylo zvýšit jazykové dovednosti vyučujících pro zavedení metody CLILL na Střední škole logistiky a chemie.

 

Kurz byl pro učitele velkým přínosem, jak je i vidět z jejich hodnocení:

 

… absolvovala jsem General English course – 20 hodin týdně. Ve skupině se studenti střídali, průměrně v ní bylo 7 – 9 žáků různých národností.

… ve výuce byl kladen důraz na jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech, konverzace) i rozvoj gramatiky. Výuka jednoho dne byla vždy zaměřena na určité téma např. počasí, kriminální činy. Základem však vždy bylo pracovat s anglickým jazykem.

… jelikož jsem učitelkou odborných předmětů (Logistika, Doprava a přeprava, Praxe), je má výuka zaměřena především na průřezové téma Člověk a svět práce. Ve výuce se chci nyní zaměřit na využívání odborných anglických pojmů tak, aby žáci mohli efektivně pracovat s informacemi v textu, které jsou v našem oboru často v anglickém jazyce. Znalosti a dovednosti z kurzu použijeme i pro kompetence k řešení problémů, personální a sociální kompetence a komunikační kompetence.

… mým cílem je posílit některé odborné kompetence, např. vyplňování přepravních dokumentů, o komunikaci v cizím jazyce tak, aby žáci pochopili výhodu znalosti cizího jazyka při jejich uplatnění na trhu práce.

… díky tomuto kurzu jsem se mohla zlepšit v anglickém jazyce a zvládnout tak tyto mé cíle. Kurz hodnotím velmi pozitivně, byl pro mě přínosem.

 

Fotogalerie

Malta Malta Malta Malta Malta Malta Malta
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337