Výzva č.56 - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

 

Studijní zájezd do Anglie

číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0382

 

Základní informace o studijním zájezdu do Anglie

 

Studijní a poznávací pobyt žáků jsme pořádali v rámci projektu výzvy č. 56. Hlavním cílem zájezdu bylo zlepšení jazykových dovedností žáků v anglickém jazyce a seznámení se s životem v Anglii, reáliemi Anglie a především Londýna. Zájezdu se zúčastnili žáci třídy 1.A1 (20 žáků), 1.A2 (20 žáků) a 2.F (5 žáků) Doprava byla zajištěna luxusním klimatizovaným autobusem BOVA. Ubytováni jsme byli jednu noc v turistickém hotelu ve Francii a čtyři noci v hostitelských rodinách. Rodiny zajistily každý den cestu z domu do místa srazu a zpět. Zajišťovali také stravování.

 

Výuka anglického jazyka

 

Výuka AJ probíhala v akreditované jazykové škole Twin Language Center. Žáci absolvovali jazykovou výuku v rozsahu 9 vyučovacích hodin, byli rozděleni do tří skupin a v každé bylo 15 žáků. Kurz byl přizpůsoben věku žáků a jejich jazykové úrovni. Na konci kurzu žáci obdrželi certifikát o absolvování kurzu a dosažené úrovni.

 

Program zájezdu:

Žáci během pobytu shlédli téměř všechny významné kulturní a historické památky Londýna (Houses of Parliament, London Eye, The Globe, Belfast, Tower Bridge, Greenwich, Royal Observatory atd.). Navštívili královskou pevnost zapsanou na listině světového dědictví Unesco – The Tower. Kde měli možnost vidět korunovační klenoty královské rodiny. K dalším významným místům, kam studenti zavítali, patří Winsdor, královské letní sídlo.

 

 

Jazykový a poznávací pobyt byl pro žáky přínosný. Získané konverzační dovednosti pomohou žákům v hodinách anglického jazyka. Studenti získali širší povědomí, co se týče reálií anglicky mluvících zemí, konkrétně tedy Spojeného království a především Londýna.

 

Fotografie ze zájezdu najdete zde.


nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337