Šablony II: Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků II

Naše škola realizuje od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ II“

Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice, nemohly být všechny aktivity projektu do 31. 8. 2021 splněny, a proto jsme požádali o ukončení projektu v lednu 2022.

Název projektu:                     Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků II

Registrační číslo projektu:     CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016319

Výše dotace:                          746 159 Kč

V rámci projektu rozvíjí pedagogové  své kompetence, dovednosti, znalosti a získávají zkušenosti zapojením se do jednotlivých šablon projektu.

Seznam realizovaných šablon

číslo šablony

název šablony

popis aktivit šablony

počet šablon

2.III/7

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 8 hodin

69

2.III/7- e

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin- varianta e) inkluze

Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 8 hodin - varianta e)

2

2.III/8

Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Absolvent vzdělávacího programu v časové dotaci 8 hodin

20

2.III/9

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Tři absolventi dvou ucelených bloků vzájemné spolupráce pedagogů v celkové délce dvacet hodin vzdělávání každého pedagoga

2

2.III/10

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Dva absolventi dvou ucelených bloků vzájemného vzdělávání v celkové délce šestnáct hodin vzdělávání každého pedagoga

3

2.III/11

Tandemová výuka v SŠ

Dva absolventi dvanácti ucelených bloků vzájemné spolupráce pedagogů v celkové délce 24 hodin vzdělávání každého pedagoga

3

2.III/13

Nové metody ve výuce v SŠ

Dva absolventi bloku spolupráce pedagogů při přípravě a realizaci nové metody výuky v celkové délce 6 hodin vzdělávání každého pedagoga

4

2.III/15

Zapojení odborníka z praxe

Jeden absolvent vzájemné spolupráce pedagoga a odborníka z praxe v celkové délce 30 hodin vzdělávání pedagoga

2

2.III/16

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

Absolvent vzdělávání v celkové délce 60 hodin

5

2.III/19

Klub pro žáky SŠ

Ucelený proces zřízení, vybavení a realizace klubu

1

2.III/20

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Ucelený blok doučování

12

2.III/21

Projektový den ve škole

Realizovaný projektový den

5

 

Dokumenty

Leták - publicita projektuLeták - publicita projektu 72 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337