Šablony I: Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

Naše škola realizovala od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 projekt z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I“

 

Číslo výzvy:                            02_16_035

Registrační číslo:                    CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007683

Název projektu:                     Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

Číslo jednací projektu:           MSMT-23053/2017

 

V rámci projektu rozvinuli pedagogové  své kompetence, dovednosti, znalosti a získali zkušenosti zapojením se do jednotlivých šablon projektu.

Projekt byl velmi úspěšný. Všechny pořadované šablony byly realizovány.

 

 Seznam šablon:

číslo šablony

název šablony

popis aktivit šablony

počet šablon

počet zapojených pedagogů

III/2.1

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 8 hodin

92

28

III/2.7

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)

Dva absolventi vzájemného vzdělávání v celkové délce 16 hodin vzdělávání každého pedagoga

1

1

III/2.8

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

Absolvent vzdělávání v celkové délce 60 hodin

8

8

III/2.9

Tandemová výuka na SŠ

Dva absolventi vzájemné spolupráce pedagogů v celkové délce 24 hodin vzdělávání každého pedagoga

5

10

III/2.11

CLIL ve výuce na SŠ

Dva absolventi spolupráce učitelů při přípravě a realizaci CLIL v celkové délce 60 hodin vzdělávání každého pedagoga.

3

9

III/2.12

Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Absolvent vzdělávacího programu v časové dotaci 8 hodin

27

27

III/2.13

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Tři absolventi vzájemné spolupráce pedagogů v celkové délce 20 hodin vzdělávání každého pedagoga

2

6

III/2.14

Nové metody ve výuce na SŠ

Dva absolventi spolupráce pedagogů při přípravě a realizaci nové metody výuky v celkové délce 6 hodin vzdělávání každého pedagoga

4

12

III/4.1

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Ucelený blok 16 hodin doučování

13

5

Dokumenty

leták publicity projektuleták publicity projektu 72 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337