Projekt EDISON

Projekt  EDISON 2016

Střední škola logistiky a chemie je zapojena ve dnech 22.2.- 27.2. 2016 do projektu Edison, tento projekt se na škole koná ve spolupráci se studentskou firmou AIESEC UP Olomouc.  Projektu se budou účastnit všechny ročníky SŠLCH, v hodinách anglického jazyka budou po dobu celého týdne vyučovat stážisté z Brazílie, Číny, Turecka, Tunisu, Gruzie a Indie.

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.

Co je projekt EDISON

   Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

Přínos projektu

  • Prestiž a zviditelnění se mezi ostatními školami
  • Atraktivita pro nové studenty
  • Kontakt se zahraničím
  • Motivace žáků a studentů k dodatečné aktivitě

Studenti a žáci

  • Mezikulturní gramotnost
  • Možnost srovnání různých zemí s Českou republikou – historie, ekonomika, kultura, zvyky, každodenní rutina aj.
  • Motivace ke zlepšení se v angličtině či jiném světovém jazyku
  • Seznámení se jinými studenty a získání přátel v zahraničí

 

Koordinátor projektu

Mgr.Martina Stoeva

Střední škola logistiky a chemie, U Hradiska 29

Olomouc 77900

 

Dokumenty

255 kB
1272 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337