Projekt Akademie věd ČR OTEVŘENÁ VĚDA

MLÁDÍ A VĚDA

Projekt Akademie věd ČR OTEVŘENÁ VĚDA se již více než 15 let zaměřuje na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu a výzkum. Prostřednictvím ročních vědeckých stáží pro středoškoláky chce studentům umožnit získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat je k vysokoškolskému studiu. Stážisti jsou odborně zapojováni do činnosti špičkových pracovišť Akademie věd ČR. Mohou s vědci spolupracovat na zajímavých výzkumných tématech a zjistit, jak to funguje ve skutečných laboratořích nebo jak se provádí výzkum v oblasti humanitních věd.

Otevřená věda prostřednictvím databáze stáží na své webové stránce každoročně nabízí pestrou škálu témat z přírodních, technických, humanitních i společenských věd. Témata stáží pokrývají nejrůznější vědní obory: biologie, chemie, fyzika, geologie, ekologie, technika, IT, geografie, lékařské vědy, psychologie, ekonomie, historie, filologie, filozofie, právo, dějiny umění, chemická technologie, biofyzika, astronomie a další. A co je nejobdivuhodnější, stáže se konají i v tuto dobu, kdy je omezen život nejen v naší republice kvůli epidemii koronaviru.

A to neodradilo ani studenty naší školy, která se může pochlubit hned dvěma účastnicemi této stáže. Obě jsou shodou okolností z jedné třídy – současného 2. ročníku oboru aplikované chemie a navíc velké kamarádky.

Bára Zamykalová se účastnila této akce v loňském školním roce a pracovala v Ústavu atmosféry AV ČR na tématu Globální dlouhodobé změny v horní atmosféře. Sama k tomu řekla: „Stáže jsem se zúčastnila, protože mě baví otázka globálních problémů. Tato stáž předčila mé očekávání, dozvěděla jsem se díky ní mnoho nových a zajímavých věcí, které nejsou úplně přístupné veřejnosti. Dostala jsem se na velmi zajímavá místa, poznala mnoho zajímavých lidí a hlavně jsem se stala součástí obrovského projektu o globálním oteplování, ozonové vrstvě a troposféře. Kvůli koronavirové pandemii jsem pracovala z domu v programu, v němž jsem porovnávala data z ozonové vrstvy z celé zeměkoule. Šlo o program NASA, což bylo velmi zajímavé a odnesla jsem si mnoho nových zkušeností a vědomostí.“

 V letošním školním roce dojíždí na stáže Týna Manová, která zpracovává téma s názvem Příprava a testování nanokatalyzátorů pro zelenou chemii. Poskytla i rozhovor, který je uveden na stránkách Otevřené vědy a v němž se můžete dozvědět více nejen o projektu, ale hlavně o jejím výzkumu -  celý rozhovor je na adrese https://www.otevrenaveda.cz


nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337