Příprava na vysoké školy technických oborů

 

Projekt VŠ logistiky o. p. s. Přerov - Příprava na vysoké školy technických oborů

 

Cílem projektu bylo zvýšení motivace dalšího vzdělávání a upevnění klíčových kompetencí žáků středních škol nutných ke studiu oborů technického směru. Cílovou skupinu tvořili žáci čtvrtých a popřípadě třetích ročníků středních škol v Olomouckém kraji.

V rámci tohoto projektu vznikl e-learningový kurz zahrnující vybrané kapitoly z matematiky, fyziky, kvantitativních metod, informatiky a technické kybernetiky a vše bylo doplněno anglickou terminologií. Materiály ke kurzu zpracovávali odborníci z Vysoké školy logistiky o.p.s. pod vedením doc. RNDr. Ing. Zdeňka Úředníčka, CSc. ve spolupráci s pedagogy partnerských středních škol.

Výukové materiály a pomůcky měly překlenout případný nesoulad mezi vzděláním absolventů středních odborných škol a požadavky kladenými na studenty technických vysokých škol v počátcích studia, a tím usnadnit vstup absolventů středních odborných škol na vysoké školy technického směru.

Partnery projektu byla Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29; Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24; Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. a Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4. Po ukončení projektu je e-learningový kurz dostupný k využití i pro ostatní střední školy Olomouckého kraje.

Pětadvacet žáků úspěšně splnilo požadovaný počet závěrečných prací a tím úspěšně završili svou práci v projektu.

 

 


nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337