Přijímací řízení

Důležité informace o jednotných přijímacích zkouškách najdete na webových stránkách  MŠMT a CERMATU.

  

Maturitní obory:

  (čtyřleté denní studium, maturitní zkouška)

30 uchazečů              

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

30 uchazečů                

 

37-42-M/01 Logistické a finanční služby se zaměřením na sportovní management

Podmínkou přijetí na zaměření sportovní management je aktivní sportovní činnost potvrzená sportovní organizací.

 

30 uchazečů  

37-42-M/01 Logistické a finanční služby

48 uchazečů

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

Učební obor

  (tříleté denní studium, výuční list)

30 uchazečů

37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy

         

Termín konání testů: 

  1. řádný termín     13. dubna 2023              
  1. řádný termín     14. dubna 2023

 

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru a výkonu povolání potvrzená lékařem.

 Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na úřední desce a webových stránkách školy www.sslch.cz .

 Rozhodnutí o přijetí nebude písemně zasláno.

 

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

 

Nepřijatým uchazečům odesílá ředitel rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání proti nepřijetí je nutné zaslat k rukám ředitele školy do 3 pracovních dnů od doručení .

 

Mgr. Michal Coufal

ředitel školy         

Dokumenty

lékařský posudek uchazeče_APLIKOVANÁ CHEMIElékařský posudek uchazeče_APLIKOVANÁ CHEMIE 111 kB
lékařský posudek uchazeče_LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY sportovní managementlékařský posudek uchazeče_LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY sportovní management 116 kB
lékařský posudek uchazeče_LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBYlékařský posudek uchazeče_LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY 115 kB
lékařský posudek uchazeče'_MANIPULANT POŠTOVNÍHO PROVOZU A PŘEPRAVYlékařský posudek uchazeče'_MANIPULANT POŠTOVNÍHO PROVOZU A PŘEPRAVY 112 kB
lékařský posudek uchazeče_PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVYlékařský posudek uchazeče_PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 110 kB
Přihláška na SŠPřihláška na SŠ 287 kB
Potvrzeni od trenéra/trenérky 2023/2024Potvrzeni od trenéra/trenérky 2023/2024 14 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337