Přijímací řízení

Důležité informace o jednotných přijímacích zkouškách najdete na webových stránkách  MŠMT.

Specifikace požadavků.

  

Maturitní obory:

 

30 uchazečů              

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

30 uchazečů                

 

37-42-M/01 Logistické a finanční služby se zaměřením na sportovní management

Podmínkou přijetí na zaměření sportovní management je aktivní sportovní činnost potvrzená sportovní organizací.

 

15 uchazečů  

37-42-M/01 Logistické a finanční služby

48 uchazečů

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

         

Termín konání testů: 

  1. řádný termín     12. dubna 2022              
  1. řádný termín     13. dubna 2022

 

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru a výkonu povolání potvrzená lékařem.

 Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na úřední desce a webových stránkách školy www.sslch.cz .

 Rozhodnutí o přijetí nebude písemně zasláno.

 

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

 

Nepřijatým uchazečům odesílá ředitelka rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání proti nepřijetí je nutné zaslat k rukám řediteli školy do 3 pracovních dnů od doručení .

 

Mgr. Michal Coufal

ředitel školy         

Dokumenty

Potvrzeni_od_trenera_2022/2023Potvrzeni_od_trenera_2022/2023 13 kB
Přihláška na SŠ 2021Přihláška na SŠ 2021 287 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337