NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Národní plán obnovy - doučování 2022/2023

Doučování proběhlo napříč předměty cizích jazykůl, matematiky, odborných předmětů, ekonomiky, českého jazyka a literatury.

V 1. pololetí š. r. 2022/2023 bylo zapojeno 17 vyučujících a 97 žáků. Celkem bylo realizováno 266 hodin doučování.

Ve 2. pololetí š. r. 2022/2023 bylo zapojeno 23 vyučujících a 126 žáků. Celkem bylo realizováno 435 hodin doučování.

Národní plán obnovy 2021/2022

  • Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnostNárodní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.
  • Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovyjsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní akce. Jeden z pilířů se zaměřuje také na vzdělávání a trh práce. Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2 NPO – Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 – Doučování žáků škol).
  • Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

V rámci 2. pololetí š. r. 2021/2022 se doučování zúčastnilo 25 vyučujících a byly doučováním pokryty téměř všechny vyučované předměty jednotlivých oborů.

V podzimním období š. r. 2022/2023 je do projektu zapojeno 17 vyučujících. 

 

Více informací zde. 

Dokumenty

Publicita projektuPublicita projektu 200 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337