CHEMIE SOUTĚŽ

Pozor změna termínů konání Mladého chemika

Původní termín 2. kola (15. 12.) je při znovuotevření devátých ročníků ZŠ. nereálný, proto se online testování 2. kola uskuteční až koncem ledna 2021 (přesný termín bude upřesněn). Školní kolo je třeba dokončit nejpozději do 15. 12. a do téhož termínu je nutné odeslat jména 3 postupujících žáků (+ jejich ročník narození, jejich kontaktní mail,  počet účastníků v 1. kole a kontaktní mail na učitele). Podrobnější informace k online testování budou sděleny počátkem ledna. Samozřejmě se posouvá i termín regionálního finále, termín bude sdělen.

 

 

! Soutěž pokračuje navzdory dočasnému uzavření ZŠ

V souvislosti s nařízením vlády o dočasném uzavření škol bychom rádi učitele i žáky ujistili, že soutěž pokračuje dál a že jsme připraveni reagovat na aktuální nepříznivou situaci. Ty školy, které prozatím nestihly žákům zadat test 1. kola, tak budou moci učinit po avizovaném znovuotevření (2. 11.), a to až do konce listopadu. Pokud by se uzavření škol protáhlo, umožníme učitelům otestovat žáky ještě v následujících dvou týdnech po termínu obnovení prezenční výuky. Prioritou je v tuto chvíli dokončení testování 1. kola, a bude-li to nutné, posuneme kvůli tomu i termín 2. kola (krajského), které je prozatím plánováno na 15. 12. 2020.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem žákům i učitelům pevné zdraví!

 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE – dle vývoje distanční výuky budou termíny upraveny

  • Do 30. října – přihlášení do soutěže, rozeslání testů na ZŠ
  • Do konce listopadu – první kolo soutěže (školní) – testování na ZŠ
  • 15. prosince 2020 – druhé kolo soutěže (krajské) – distančně formou on-line testu (cca 14:00–15:00)
  • Leden-únor 2021 – třetí kolo soutěže (regionální finále) na SŠ – laboratorní úloha
  • Duben 2021 – ZŠ obdrží pozvánky na celostátní finále
  • Do konce dubna 2021 – ZŠ obdrží podrobný harmonogram celostátního finále •
  1. června 2021 – celostátní finále v prostorách FChT Univerzity Pardubice

Přihlášky: Základní školy se mohou přihlásit do 30. 10. 2020 na adrese: hradilova@sslch.cz

Soutěž je tříkolová:

1.kolo (školní) - proběhne do konce listopadu 2020, účastníci soutěže musí napsat vědomostní test, který vypracují při hodině chemie na své ZŠ. Učitelé vytisknou zaslané testy, otestují žáky, sami vyhodnotí výsledky a vyberou 3 nejlepší žáky z každé ZŠ. Výsledky 1. kola (jména 3 nejlepších) odešlou učitelé ZŠ na hradilova@sslch.cz Uvedou též celkový počet testovaných žáků.

  1. kolo (krajské) se uskuteční distančně formou on-line testu 15. 12. 2020 (cca 14:00–15:00).

Učitelé včas obdrží přihlašovací heslo a instrukce k testování.

  1. kolo prověří teoretické znalosti chemie soutěžících. V případě rovnosti bodů obsadí vyšší pozici ten žák, který vypracoval test v kratším čase. Dvacet až třicet (v závislosti na počtu účastníků v 2. kole) nejúspěšnějších postoupí do 3. kola – regionálního finále.
  2. kolo (regionální finále) se uskuteční v laboratořích pořádající SŠLCH (termín bude určen dle vývoje situace s Covid 19 ) (leden - únor). Laboratorní práce prověří praktické dovednosti nejlepších. Celkové pořadí určí výsledky 2. a 3. kola (součet bodových zisků). V případě rovnosti bodů rozhoduje nejprve bodový zisk z teoretické části 2. kola, pokud i zde panuje rovnost, vyšší pozici obsadí ten žák, který test vypracoval v kratším čase.

Vítězové budou odměněni při slavnostním vyhlášení výsledků.

V případě nepříznivé epidemiologické situace může být 3. kolo zrušeno a za rozhodující budou považovány výsledky 2. kola.

Celostátní finále soutěže – celkový počet finalistů je 40. Z každého regionálního finále (s výjimkou SPŠ Otrokovice + SŠO České Budějovice) postoupí 3 nejlepší, kteří budou doplněni dalšími žáky dle účasti v 2. kole v jednotlivých regionech. Ze SPŠ Otrokovice a SŠO České Budějovice postoupí pouze 2 nejlepší (menší celková účast), Celostátní finále se skládá z testu teoretických znalostí a vypracování praktické úlohy v laboratoři.

Národní finále se uskuteční 15. června 2021 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Dokumenty

Mladý chemik pravidla pro rok 2020/2021Mladý chemik pravidla pro rok 2020/2021 1715 kB
 
 

Fotogalerie

 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337