CHEMIE SOUTĚŽ

! Soutěž pokračuje navzdory dočasnému uzavření ZŠ

V souvislosti s nařízením vlády o dočasném uzavření škol bychom rádi učitele i žáky ujistili, že soutěž pokračuje dál a že jsme připraveni reagovat na aktuální nepříznivou situaci. Ty školy, které prozatím nestihly žákům zadat test 1. kola, tak budou moci učinit po avizovaném znovuotevření (2. 11.), a to až do konce listopadu. Pokud by se uzavření škol protáhlo, umožníme učitelům otestovat žáky ještě v následujících dvou týdnech po termínu obnovení prezenční výuky. Prioritou je v tuto chvíli dokončení testování 1. kola, a bude-li to nutné, posuneme kvůli tomu i termín 2. kola (krajského), které je prozatím plánováno na 15. 12. 2020.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem žákům i učitelům pevné zdraví!

 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE – dle vývoje distanční výuky budou termíny upraveny

  • Do 30. října – přihlášení do soutěže, rozeslání testů na ZŠ
  • Do konce listopadu – první kolo soutěže (školní) – testování na ZŠ
  • 15. prosince 2020 – druhé kolo soutěže (krajské) – distančně formou on-line testu (cca 14:00–15:00)
  • Leden-únor 2021 – třetí kolo soutěže (regionální finále) na SŠ – laboratorní úloha
  • Duben 2021 – ZŠ obdrží pozvánky na celostátní finále
  • Do konce dubna 2021 – ZŠ obdrží podrobný harmonogram celostátního finále •
  1. června 2021 – celostátní finále v prostorách FChT Univerzity Pardubice

Přihlášky: Základní školy se mohou přihlásit do 30. 10. 2020 na adrese: hradilova@sslch.cz

Soutěž je tříkolová:

1.kolo (školní) - proběhne do konce listopadu 2020, účastníci soutěže musí napsat vědomostní test, který vypracují při hodině chemie na své ZŠ. Učitelé vytisknou zaslané testy, otestují žáky, sami vyhodnotí výsledky a vyberou 3 nejlepší žáky z každé ZŠ. Výsledky 1. kola (jména 3 nejlepších) odešlou učitelé ZŠ na hradilova@sslch.cz Uvedou též celkový počet testovaných žáků.

  1. kolo (krajské) se uskuteční distančně formou on-line testu 15. 12. 2020 (cca 14:00–15:00).

Učitelé včas obdrží přihlašovací heslo a instrukce k testování.

  1. kolo prověří teoretické znalosti chemie soutěžících. V případě rovnosti bodů obsadí vyšší pozici ten žák, který vypracoval test v kratším čase. Dvacet až třicet (v závislosti na počtu účastníků v 2. kole) nejúspěšnějších postoupí do 3. kola – regionálního finále.
  2. kolo (regionální finále) se uskuteční v laboratořích pořádající SŠLCH (termín bude určen dle vývoje situace s Covid 19 ) (leden - únor). Laboratorní práce prověří praktické dovednosti nejlepších. Celkové pořadí určí výsledky 2. a 3. kola (součet bodových zisků). V případě rovnosti bodů rozhoduje nejprve bodový zisk z teoretické části 2. kola, pokud i zde panuje rovnost, vyšší pozici obsadí ten žák, který test vypracoval v kratším čase.

Vítězové budou odměněni při slavnostním vyhlášení výsledků.

V případě nepříznivé epidemiologické situace může být 3. kolo zrušeno a za rozhodující budou považovány výsledky 2. kola.

Celostátní finále soutěže – celkový počet finalistů je 40. Z každého regionálního finále (s výjimkou SPŠ Otrokovice + SŠO České Budějovice) postoupí 3 nejlepší, kteří budou doplněni dalšími žáky dle účasti v 2. kole v jednotlivých regionech. Ze SPŠ Otrokovice a SŠO České Budějovice postoupí pouze 2 nejlepší (menší celková účast), Celostátní finále se skládá z testu teoretických znalostí a vypracování praktické úlohy v laboratoři.

Národní finále se uskuteční 15. června 2021 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Dokumenty

Mladý chemik pravidla pro rok 2020/2021Mladý chemik pravidla pro rok 2020/2021 1715 kB
 
 

Fotogalerie

 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitelka: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337