ACTIVE CITIZENS

Active Citizens - komunitní vzdělávání pro střední školy je tříletý projekt (2012-2014), který společně realizují British Council a Člověk v tísni, o. p. s. (program Varianty). Jeho cílem je vzdělávání učitelů a studentů v komunitní oblasti a dlouhodobý rozvoj škol jakožto center komunitního života.

Během projektu získají učitelé a studenti schopnosti analyzovat situaci v komunitě, identifikovat její potřeby a přispět k řešení vybraného problému. Vzniknou žákovské projekty, které budou konkrétním způsobem přispívat ke zlepšení života v místě školy. V rámci jejich realizace dojde k navázání spolupráce mezi školou a dalšími aktéry komunitního života (např. státní správou, soukromými subjekty, neziskovými organizacemi). Projekt usiluje o nastolení důvěry a spolupráce mezi školou a ostatními partnery, které přetrvají i po jeho skončení.

Projekt také umožní výměnu zkušeností mezi zástupci 30 zapojených škol, státní správy a experty komunitního vzdělávání ve Velké Británii, a formou několika celorepublikových setkání a jedné studijní cesty do Anglie.

Z projektu zároveň vzejdou zcela nové metodické materiály pro komunitní vzdělávání včetně ukázek dobré praxe spolupráce mezi školou a partnery, které budou následně přístupné všem středním školám.

další informace naleznete na webových stránkách zde

 

POZOR 25. 6. 2014 se koná od 14 do 18 hodin na naší škole ve spolupráci se sdružením TAMTAM den dětí "INDIÁNI Z ČERNOVÍRA". SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY DĚTI A JEJICH RODIČE.

Dokumenty

HLAVNÍ LETÁK NA PROPAGACI AKCE INDIÁNI Z ČERNOVÍRAHLAVNÍ LETÁK NA PROPAGACI AKCE INDIÁNI Z ČERNOVÍRA 2707 kB
Třetí zpravodaj - listopad 2012Třetí zpravodaj - listopad 2012 590 kB
Druhý zpravodaj - září 2012Druhý zpravodaj - září 2012 2279 kB
PRVNÍ ZPRAVODAJPRVNÍ ZPRAVODAJ 1479 kB
 
 

Fotogalerie

propagační leták INDIÁNI Z ČERNOVÍRA vítězný loeták
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337