školská rada

SLOŽENÍ  ŠKOLSKÉ  RADY  SŠLCH

s účinnosti od 20. září 2013

 

Členové školské rady:

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti:

Jana Čápová

Bc. Jiří Kubák

 

Zástupci zřizovatele:

Roman Liberda

Mgr. Jiří Vyhlídal

 

Pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. Pavla Pohloudková             email: pohloudkova@sslch.cz tel: 585 556 121       předsedkyně školské rady

Dana Antlová

 
nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitelka: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337