úřední deska

 

Oznámení
o volbách do školské rady Střední školy logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

 

Ředitelka Střední školy logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 v souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,                    

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, organizuje volbu členů školské rady z řad zástupců pedagogických pracovníků.

Volby se uskuteční dne 12. 12. 2016 v budově školy v učebně č. 105 v 9:30 hod.

 

PaedDr. Daruše Mádrová, ředitelka školy

V Olomouci 7. 11. 2016

 

 

Oznámení
o volbách do školské rady Střední školy logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Ředitelka Střední školy logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 v souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,                         

 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, organizuje volbu členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

Volby se uskuteční korespondenční formou 14. 12. 2016. Hlasovací lístky budou zaslány zákonným zástupcům nezletilých žáků prostřednictvím žáků 7. 12. 2016 a zletilým žákům rozdány třídními učiteli. V případě nepřítomnosti žáků si lze vyzvednout hlasovací lístky 9. 12. 2016 na sekretariátě školy.

Hlasovací lístky je třeba předat prostřednictvím třídních učitelů ředitelství školy 12. 12. 2016, případně je zaslat nebo odevzdat přímo na sekretariátě školy.

Návrhy na kandidáty členství ve školské radě je třeba podat ředitelství školy do 6. 12. 2016.

  

PaedDr. Daruše Mádrová, ředitelka školy 

V Olomouci 7. 11. 2016

 

 

 

 

 

 

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka na vybavení dvou chemických učeben"

V rámci realizace IPo PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0009 vyhlašuje Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka na vybavení dvou chemických učeben".

 

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka laboratorních přístrojů do dvou chemických učeben"

 

V rámci realizace IPo PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0009 vyhlašuje Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka laboratorních přístrojů do dvou chemických učeben".

Výsledek výběrového řízení je zveřejněn v dolní části úřední desky - fotogalerie.

 

 

Dokumenty

VolbyVolby 277 kB
VolbyVolby 201 kB
c14176_prilohyc14176_prilohy 8492 kB
Dodávka laboratorních přístrojů do dvou chemických učeben_c14176_vyzvaDodávka laboratorních přístrojů do dvou chemických učeben_c14176_vyzva 144 kB
c14175_prilohyc14175_prilohy 8488 kB
Dodávka na vybavení dvou chemických učeben_c14175_vyzva.docxDodávka na vybavení dvou chemických učeben_c14175_vyzva.docx 105 kB
 
 

Fotogalerie

Výsledek výzvy k podání nabídek - dodávka vybavení dvou učebem Výsledek výzvy k podání nabídek - dodávka laboratorních přístrojů do dvou chemických učebem Zápis o posouzení a hodnocení nabídek-nábytek-oprava Zápis o posouzení a hodnocení nabídek-Merci-laboratorní přístroje
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitelka: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337