Výsledky přijímacích zkoušek

Vážení uchazeči,

pokud se chcete seznámit s výsledky hodnocení Vašich zkoušek, můžete si na níže uvedeném odkazu zadat své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace Vám budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které  jste konali. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem.

Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení. V případě, že se uchazeči nepůjde přihlásit přesto, že zadává správné přihlašovací údaje, znamená to, že má pravděpodobně chybně zadán některý údaj v IS CERTIS. Uchazeči se v takovém případě objeví hláška, že se má pro ověření správnosti údajů obrátit na příslušnou střední školu.

Uchazečům, kteří byli přihlášeni v rámci některé skupiny uzpůsobení podmínek ZP_B, ZP_BR nebo SP, nebudou prostřednictvím tohoto webového portálu testová zadání poskytnuta, neboť se jedná o specificky upravená zadání. 

Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání. https://vpz.cermat.cz/testy/

 

 


nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitelka: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337