CHEMIE SOUTĚŽ

 

          pro Olomoucko školní rok 2016/2017

Soutěž je určena žákům a žákyním 8. a 9. tříd ZŠ

Soutěž Mladý chemik je zaměřena na celorepublikovou propagaci chemie na základních školách. Žáci v rámci soutěže musí prokázat patřičné vědomosti z chemie a praktickou zručnost v laboratorním cvičení. Snažení žáků je hodnotně oceněno v regionálním a především v celostátním finále. Soutěž je finančně podpořena odbornou veřejností, firmami podnikajícím v chemickém průmyslu a Svazem chemického průmyslu. Soutěž si klade za cíl propojit základní školství, střední školství a odbornou praxi v chemii.

Soutěž je tříkolová + celostátní finále:

  1. školní kolo:

proběhne do 28. 11. 2016. Účastníci soutěže musí napsat vědomostní test, který vypracují při hodině chemie na své ZŠ. Učitelé chemie sami vyhodnotí výsledky testu a vyberou 3 nejúspěšnější žáky z každé ZŠ, kteří postoupí do 2. kola a zašlou jména postupujících na mail: hradilova@sslch.cz (pokud možno do 2.12.)

Do mailu uveďte počet zúčastněných žáků v 1. kole a jména 3 postupujících. Zároveň uvítáme přiložení 1 fotografie z 1. kola (není povinné).

  1. kolo:

úterý 20. 12. 2016 od 8:30 h v budově SŠLCH, Olomouc, U Hradiska 29.

Toto kolo bude probíhat formou písemného testu. 12 - 24 nejúspěšnějších žáků postoupí do 3. kola (v závislosti na počtu zúčastněných žáků v 2. kole). Nebudou chybět ani odměny.

  1. kolo (regionální finále):

Předběžně v úterý 7. 2. 2017 od 8:30 v laboratořích SŠLCH, Olomouc, U Hradiska 29. V tomto kole se prověří praktické dovednosti. Vítězové budou odměněni hodnotnými cenami, do celostátního kola postupují minimálně 3 nejlepší žáci. 

Celostátní finále: červen 2017 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Nejlepší žáci se mohou těšit na velice hodnotné ceny, např. iPad, LED TV, Playstation, iPod, stipendium, aj.  

Více o soutěži najdete na webových stránkách: www.mladychemikcr.cz

Pravidla podrobněji: http://mladychemikcr.cz/wp-content/uploads/Pravidla-celostát-2016-

Kontaktní osoba: Ing. Daniela Hradilová 

Základní školy se mohou hlásit do 22. 11. 2016 na adrese: hradilova@sslch.cz

Do mailu uveďte prosím:

základní škola: název, adresa

kontaktní osoba: jméno, e-mail, telefon

předpokládaný počet účastníků (možno změnit)

Dokumenty

InformaceInformace 70 kB
 
 

Fotogalerie

 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitelka: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337