CHEMIE SOUTĚŽ

Soutěž pro ZŠ – Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2018/2019

Soutěž je určena žákům a žákyním 8. a 9. tříd ZŠ

Podrobné informace a pravidla pro školní rok 2018/2019 jsou v záložce Mladý chemik (viz i pravidla ohledně ochrany osobních údajů)

Soutěž Mladý chemik je zaměřena na celorepublikovou propagaci chemie na základních školách. Klade si za cíl propojit základní školství, střední školství a odbornou praxi v chemii. Žáci v rámci soutěže musí prokázat patřičné vědomosti z chemie a praktickou zručnost v laboratorním cvičení. Soutěž je finančně podpořena odbornou veřejností, firmami podnikajícím v chemickém průmyslu a Svazem chemického průmyslu.  Soutěž je tříkolová + celostátní finále:

  1. školní kolo (na ZŠ):

proběhne do 30. 11. 2018. Účastníci soutěže musí napsat vědomostní test, který vypracují při hodině chemie na své ZŠ. Učitelé chemie sami vyhodnotí výsledky testu a vyberou 3 nejúspěšnější žáky z každé ZŠ, kteří postoupí do 2. kola, vyplní do níže uvedené tabulky a zašlou na mail: hradilova@sslch.cz (pokud možno do 5.12.2018).

Do mailu uveďte i počet zúčastněných žáků v 1. kole. Body a pořadí neuvádějte.  Uvítáme přiložení 1 fotografie z 1. kola (není povinné).

 

 

 

 

IČO školy

Název a adresa školy (i směrovací číslo)

Příjmení žáka

Jméno žáka

Rok narození žáka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. kolo (na SŠLCH):

úterý 18. 12. 2018 od 8:30 h v budově SŠLCH, Olomouc, U Hradiska 29.

Toto kolo bude probíhat formou písemného testu. 12 - 24 nejúspěšnějších žáků postoupí do 3. kola (v závislosti na počtu a úrovni výsledků zúčastněných žáků v 2. kole).

  1. kolo (regionální finále v laboratořích SŠLCH):

Předběžně v úterý 29. 1. 2019 od 8:30 v laboratořích SŠLCH, Olomouc, U Hradiska 29. V tomto kole se prověří praktické dovednosti. Celkový výsledek se bude skládat z výsledků 2. a 3. kola (součet bodových zisků). V případě rovnosti bodů rozhoduje bodový zisk z teoretické části. Do celostátního kola postupují minimálně 3 nejlepší žáci. 

 Celostátní finále:

Celostátní ?nále se uskuteční 11. června 2019 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Žáci se mohou těšit na velice hodnotné ceny a bohatý doprovodný program.

Více o soutěži najdete na webových stránkách: www.mladychemikcr.cz

Kontaktní osoba: Ing. Daniela Hradilová 

Základní školy se mohou hlásit do 31. 10. 2018 na adrese: hradilova@sslch.cz

Do mailu uveďte prosím:

základní škola: název, adresa

kontaktní osoba: jméno, e-mail, telefon

předpokládaný počet účastníků (možno změnit):

 

Dokumenty

Mladý chemik pravidlaMladý chemik pravidla 1862 kB
Mladý chemikMladý chemik 48 kB
 
 

Fotogalerie

 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitelka: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337