Učební plán

Učební plány oboru Aplikovaná chemie prochází revizí. od školního roku 2017/2018 bude do učebního plánu zařazen i druhý cizí jazyk a žáci mají na výběr Nj nebo RJ nebo FJ.

 

Kód a název RVP.

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

Název ŠVP:

Aplikovaná chemie - Farmaceutické substance

 

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

Celkem

půlené

Základní všeobecné předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

 

3

 

3

 

3

 

12

0

Anglický jazyk

3

3

3

3

3

3

3

3

12

12

Dějepis

2

 

 

 

 

 

 

 

2

0

Občanská nauka

1

 

2

 

 

 

 

 

3

0

Moderní dějiny

 

 

 

 

1

 

 

 

1

0

Ekologie

2

 

 

 

 

 

 

 

2

0

Fyzika

2

1

2

 

1

 

 

 

5

1

Chemie

5

1

4

1

 

 

 

 

9

2

Matematika

3

 

3

 

3

 

3

 

12

0

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

Informační a kom. technologie

2

 

2

 

1

 

 

 

5

0

Základní odborné předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzikální chemie

 

 

 

 

 

 

3

 

3

0

Chemické laboratoře

 

 

 

 

 

 

5

5

5

5

Biochemie

 

 

 

 

2

 

 

 

2

0

Laboratorní cvičení

4

4

3

3

 

 

 

 

7

7

Analytická chemie

 

 

1

 

1

 

 

3

0

Analytická laboratorní cvičení

 

 

3

3

3

3

 

 

6

6

Chemickotechnologické procesy

 

 

2

 

3

 

3

 

8

0

Technická příprava

2

 

2

1

 

 

 

 

4

1

Ekonomika

 

 

 

 

2

 

2

 

4

0

Profilující předměty -Farmaceutické substance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toxikologie

 

 

 

 

 

 

1

 

1

0

Biologie

2

 

2

 

2

 

1

 

7

0

Chemie léčiv

 

 

 

 

2

 

2

 

4

0

Povinně volitelné předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminář z matematiky nebo AJ

 

 

 

 

2

 2

2

 2

4

4

Minimální týdenní počet hodin

33

11

34

13

31

10

31

12

129

46

Odborná praxe

4 týdny za studium

(ve 3. a 4. ročníku)

Sportovní a výcvikové kurzy

2 týdny za studium (v případě naplněnosti kurzů)

 

Kód a název RVP.

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

Název ŠVP:

Aplikovaná chemie - Analytická chemie

 

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

Celkem

půlené

Základní všeobecné předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

 

3

 

3

 

3

 

12

0

Anglický jazyk

3

3

3

3

3

3

3

3

12

12

Dějepis

2

 

 

 

 

 

 

 

2

0

Občanská nauka

1

 

2

 

 

 

 

 

3

0

Občanskoprávní vztahy

 

 

 

 

1

 

 

 

1

0

Ekologie

2

 

 

 

 

 

 

 

2

0

Fyzika

2

1

2

 

1

 

 

 

5

1

Chemie

5

1

4

1

 

 

 

 

9

2

Matematika

3

 

3

 

3

 

3

 

12

0

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

Informační a kom. technologie

2

 

2

 

1

 

 

 

5

0

Základní odborné předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

Fyzikální chemie

 

 

 

 

 

 

3

 

3

0

Chemické laboratoře

 

 

 

 

 

 

3

3

3

3

Biochemie

 

 

 

 

2

 

 

 

2

0

Laboratorní cvičení

4

4

3

3

 

 

 

 

7

7

Analytická chemie

 

 

1

 

1

 

 

 

2

0

Analytická laboratorní cvičení

 

 

3

3

3

3

 

 

6

6

Chemickotechnologické procesy

 

 

2

 

4

 

4

 

10

0

Technická příprava

2

 

2

1

 

 

 

 

4

1

Ekonomika

 

 

 

 

2

 

2

 

4

0

Profilující předměty -Analytická chemie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analytická chemie

 

 

 

 

2

 

1

 

3

0

Biologie

2

 

2

 

2

 

1

 

7

0

Analytická laboratorní cvičení

 

 

 

 

 

 

3

3

3

3

Povinně volitelné předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

Seminář z matematiky nebo AJ

 

 

 

 

2

 2

2

 2

4

4

Minimální týdenní počet hodin

33

11

34

13

32

10

30

13

129

47

Odborná praxe

4 týdny za studium

(ve 3. a 4. ročníku)

Sportovní a výcvikové kurzy

2 týdny za studium (v případě naplněnosti kurzů)


nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337