Profilová část MZ

Aplikovaná chemie

Povinné zkoušky:

 • Chemie
 • Předměty odborného zaměření - ústní zkouška, která zahrnuje předměty Chemie léčiv, Toxikologie a kapitoly z Biologie člověka
 • Praktická zkouška v laboratoři - zahrnuje úlohy z odborných předmětů Analytická a Fyzikální chemie.  

 

Nepovinné zkoušky:

 • Chemickotechnologické výpočty - písemná zkouška
 • Chemickotechnologické procesy - ústní zkouška

 

Provoz a ekonomika dopravy

Povinné zkoušky:

 • Ekonomika - ústní zkouška před zkušební komisí
 • Odborné předměty oboru Provoz a ekonomika dopravy - ústní zkouška před zkušební komisí, která zahrnuje předměty Doprava a přeprava, Přeprava a zasílatelství, Logistika a Dopravní logistika.
 • Obhajoba maturitní práce a zkouška zprofesních programů -skládá se ze dvou částí: zpraktické zkoušky zprofesních programů NewSpeed, Eric, Stereo a obhajoby maturitní práce (žáci si volí téma práce zpředmětů Ekonomika, Doprava a přeprava, Přeprava a zasílatelství, Marketing a management, Účetnictví, Logistika, Právo vpodnikání).

 

Nepovinné zkoušky:

 • Matematika - ústní zkouška před zkušební komisí
 • Účetnictví - písemná zkouška

 

Logistické a finanční služby

Povinné zkoušky:

 • Ekonomika - ústní zkouška před zkušební komisí
 • Odborné předměty oboru Logistické a finanční služby - ústní zkouška před zkušební komisí, která zahrnuje předměty Poštovnictví, Finančnictví, Logistika a poštovnictví.
 • Obhajoba maturitní práce a zkouška programu APOST - skládá se ze dvou částí: zpraktické zkoušky zprofesního programu APOST a obhajoby maturitní práce (žáci si volí téma práce zpředmětů Poštovnictví, Finančnictví, Ekonomika, Účetnictví, Marketing a management, Právo v podnikání).

 

Nepovinné zkoušky:

 • Matematika - ústní zkouška před zkušební komisí
 • Účetnictví - písemná zkouška

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitelka: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337