Návrat žáků do škol od 24. května 2021

Žáci budou testováni ve středu 1. 9. v rámci 1. třídnické hodiny.

Testy se neprovádí u žáků:

  • kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud nemají příznaky onemocnění COVID-19.
  • kteří absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí prokazatelně doložit.
  • kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Pro všechny žáky přítomné ve škole platí hygienická a protiepidemická opatření. Všichni žáci nosí ve všech společných vnitřních prostorách školy respirátor dle platného nařízení MZ.

Žáci, kteří odmítnou testování, nosí respirátory po celou dobu přítomnosti ve škole ve všech prostorách.

Po vstupu do budovy musí každý použít dezinfekci na ruce.

Dokumenty

Informace_pro_školy_a_školská_zařízení_24_5_2021Informace_pro_školy_a_školská_zařízení_24_5_2021 266 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337