Informace o oboru

 

Absolvent

 • Absolvent vzdělávacího programu manipulant poštovního provozu a přepravy je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním.
 • Po ukončení přípravy ve vzdělávacím programu manipulant poštovního provozu a přepravy a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky žák:
 • ovládá odbornou terminologii typickou        pro poštovní provoz, přepravu a logistiku,
 • je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů,
 • umí se orientovat v dopravní a přepravní síti ČR a světa,
 • ovládá administrativu  a organizaci poštovního provozu a přepravy a logistiky, včetně jejího vedení pomocí výpočetní techniky,
 • umí vyřizovat reklamace podle reklamačních řádů a pokynů, ovládá základní pracovní postupy v přijímací, dodací a přepravní službě a v ostatních službách daného odvětví,
 • zná a dodržuje normy upravující poštovní a služební tajemství,
 • umí obsluhovat mechanizační prostředky používané při manipulaci s poštovními zásilkami,
 • umí vést doklady používané v poštovním provozu, v přepravě a v logistice,
 • umí samostatně rozhodovat o pracovním postupu,
 • ovládá opravu služebních pomůcek,
 • umí pracovat s reprografickou, telekomunikační a další kancelářskou technikou,
 • má osvojeny základní pracovní návyky a osobní vlastnosti potřebné pro praktické činnosti poštovního provozu, přepravy a logistiky,
 • umí pracovat se specifickým aplikačním programovým vybavením používaným v poštovnictví a přepravě.

 

Možnosti uplatnění absolventů

 Příkladem pracovních pozic jsou např. pracovník poštovní přepravy, pracovník vnitřní poštovní služby, poštovní doručovatel. Absolventi mohou nalézt uplatnění i v podnicích přepravních služeb (služby kurýrní, expresní a distribuce zboží). Ti, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku a získají výuční list, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia navazujícího na předešlou přípravu.

Dokumenty

Učební plán oboruUčební plán oboru 16 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337