Důležité informace

Přijímací zkoušky - dodatek

MŠMT jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184 a odst. 4 písm. a) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb (školský zákon), ve znění pozdějších púředpisů , v souladu s ustanovením § 171 a násll. zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje opatření obecné povahy o články XIX a XX. které znějí:

XIX 

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání náhradní zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

XX

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu 2. nebo 3. června 2021.

Dokumenty

Přijímací řízení - dodatek ze dne 7. května 2021Přijímací řízení - dodatek ze dne 7. května 2021 1830 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337