Důležité informace

Aktuality k přijímacímu řízení na střední školy

První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 3. května 2021 a druhý řádný termín na 4. května 2021.

První náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 2. června 2021 a druhý náhradní termín na 3. června 2021.

Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31 . ledna 2021 zůstavají v platnosti. (odkaz zde)

Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky (tj. 19. 4. resp. 20. 4. 2021).

Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o deset minut (na 70) a u matematiky o 15 minut (na 85).

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy nejdříve 19. května a nejpozději 21. května 2021.

 

Dokumenty

Časový harmonogram nových termínů přijímacích zkoušekČasový harmonogram nových termínů přijímacích zkoušek 1108 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337