MZ jaro 2015

Harmonogram - maturit jaro 2017

měsíc

po

út

st

čt

4. A

4. E

4. F

říjen

3.

       

-

Nejzazší termín 1. kontroly průběžného vypracování maturitní práce

listopad

 

 

 

 

11.

-

Nejzazší termín 2. kontroly průběžného vypracování maturitní práce

prosinec

5.

 

 

 

 

-

Nejzazší termín 3. kontroly průběžného vypracování maturitní práce

 

 

 

22.

 

Poslední termín pro odevzdání protokolu o přijetí a kontrole přihlášky k MZ

leden

 

10.

 

 

 

Poslední termín pro odevzdání maturitní práce do 12.00 hod – JARO 2017

16.

 

 

 

 

MŠMT zveřejnění organizační schéma pro písemnou část SČ MZ jaro 2016

březen

 

 

 

 

31.

Nejzazší datum, kdy předá žák řediteli školy seznam 20ti vybraných literárních děl

duben

 

11.

 

 

 

Písemná práce z ČJL – zkouška společné části MZ

24.

 

 

 

 

Uzavření klasifikace 4. ročníků do 14,00 hodin

 

 

26.

 

 

Klasifikační porada 4. ročníků  14:30 hodin

 

25.

26.

27.

 

Praktická zkouška 4. A

Praktická zkouška 4. E

Praktická zkouška 4. F 

 

 

 

 

28.

Předání vysvědčení za 4. ročník

květen

 

2.

3.

4.

5.

Písemná část SČ MZ jaro 2016 – DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ PRÁCE Z CIZÍCH JAZYKŮ

 

 

10.

 

 

Poslední termín pro odevzdání CD s prezentací maturitní práce do 12:00 h – jarní termín

 

9.

10.

11.

12.

Přípravný týden 4. A: 9. – 15. 5.

 

Přípravný týden 4. F: 9. – 15. 5.

15.

 

 

 

 

15.5. - termín pro uvolnění výsledků DT žákům. Výsledky PP budou uvolněny tak, aby byly k dispozici před profilovou zkouškou

 

16.

17.

18.

19.

Profilová část MZ 4. A

 

Profilová část MZ 4. F

15.

16.

17.

18.

19.

 

Přípravný týden 4. E: 15. – 19. 5.

 .

22.

23.

24.

25.

26.

 

 Profilová část MZ 4. E

 

 

 

 

 

 

Uvolnění maturitních vysvědčení – vždy do dvou dnů po posledním zkušebním dni MZ dané třídy

červen

 

 

 

22.

 

Poslední termín odevzdání maturitní práce do 12:00 h – pro podzimní termín

září

 

 

 

 

1.

Poslední termín odevzdání CD s prezentací maturitní práce do 12:00 hod – pro PODZIM 2017

 

 

Dokumenty

Kalendář maturit naší školy 2016Kalendář maturit naší školy 2016 374 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitelka: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337